Turaidas
muzejrezervāts

No labās: Fēliks Ungers, Anna Jurkāne, Jānis Stradiņš un Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents

Fēliksa balvu saņem Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne


Letonikas V kongresa noslēguma ietvaros 30. oktobrī Turaidas muzejrezervātā notika Eiropas zinātņu un mākslas akadēmijas (EZMA) izbraukuma sēde. Sēdes laikā Turaidas muzejrezervāta direktorei Annai Jurkānei tika pasniegta lielā Fēliksa balva par izciliem nopelniem Latvijas vēstures izpētē un muzeoloģijas attīstīšanā.

Lielā Fēliksa balva ir apliecinājums tam, ka Eiropas zinātņu un mākslas akadēmija un Latvijas Zinātņu akadēmija atzinīgi un augstu novērtē muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes paveikto 40 darba gadu laikā. Fēliksa balvu piešķir personām, kuru darbība radusi pozitīvu atsauksmi Latvijas sabiedrībā, sekmējusi tās izglītošanu, nacionālās identitātes attīstīšanu, veicinājusi tolerantas komunikācijas veidošanu un virzību uz eiropeisku kultūras kopību.
Turaidā, atklājot izbraukuma sēdi, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra atzīmēja, ka tā ir reta un unikāla iespēja, kad divi svarīgi notikumi – Letonikas V kongresa noslēgums un EZMA izbraukuma sēde, kuri katrs pats par sevi ir vērtības, notiek reizē un tieši Turaidas muzejrezervātā.

Turpinājumā klātesošos uzrunāja Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitervics, kurš ar lepnumu uzsvēra, ka Sigulda un Turaida ir īpašas vietas Latvijā, gan kultūrvēstures mantojuma jomā, gan dabas bagātību ziņā, bet pats galvenais ir cilvēki, kuri ir atstājuši savas pēdas šai vietā. Izsakot pateicību par atzinīgi novērtēto Annas Jurkānes ieguldījumu Latvijas vēstures izpētē un muzeoloģijā, domes priekšsēdētājs Uģis Mitervics EZMA prezidentam Fēliksam Ungeram pasniedza Latvijas bankas izdoto Siguldas jubilejas sudraba monētu.

Tālākajā sēdes gaitā dalībniekus uzrunāja Eiropas zinātņu un mākslas akadēmijas prezidents Fēliks Ungers. Savā uzrunā viņš novērtēja, cik daudz Latvijā ir padarīts pēdējo 25 gadu laikā. Ungera kungs Latviju ir apmeklējis vairākkārtīgi, līdz ar to viņam ir iespēja salīdzināt un ieraudzīt paveikto. Izmantojot sena vācu sakāmvārda gudrību, viņš uzvēra, ka ikvienam ir svarīgi apzināties „kur tu stāvi, jo tad tu zini, kur tev jāiet”. Uzrunas noslēgumā Ungera kungs svinīgi pasniedza lielo Fēliksa balvu muzejrezervāta direktorei Annai Jurkānei un mazās Fēliksa balvas folkloristam Sandim Laimei un literatūrzinātniekam Paulam Daijam.

Turpinājumā Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne nolasīja lekciju „Turaida Latvijas kultūrvēsturē.” Lekcijas laikā direktore iepazīstināja klātesošos ar Turaidas muzejrezervāta izveides idejisko koncepciju un tās īstenošanu – Latvijas kultūras mantojuma izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu 25 gadu garumā.

Muzejrezervāta direktore augstajam viesim – EZMA prezidentam Fēliksam Ungeram pasniedza krustveida piekariņu – kopiju no muzeja krājumā esošā Krimuldas Raganas depozīta sudraba senlietas. Fēliks Ungers ar īpašu pateicību pieņēma dāvanu, jo uzskata sevi par Gaujas līvu valdnieka Kaupo pēcteci meitas radniecības līnijā.

Sēdes gaitā par augstā valsts apbalvojuma – LR Ministru kabineta balvas piešķiršanu, tika sveikts Dainu kalna skulptūru autors, tēlnieks Indulis Ojārs Ranka.

Suminot tēlnieku, akadēmiķis Jānis Stradiņš uzsvēra, ka Turaidas muzejrezervāts balstās uz pieciem balstiem: pirmais balsts ir arheologs Jānis Graudonis, otrais ir šogad mūžībā aizgājušais arhitekts Gunārs Jansons, trešais un galvenais balsts ir Anna Jurkāne, kurai pieder ideja par Dainu kalna izveidi, ceturtais balsts ir viss lielais kolektīvs un galvenais kā stabils pamats ir tēlnieks Indulis Ranka, Dainu kalna skulptūru autors. Laika gaitā Dainu kalns ir kļuvis par vienu no mūsu tautas nacionālās identitātes simboliem.

Pasākuma noslēgumā izskanēja Rīgas vokālā ansambļa „Putnu dārzs” koncerts, pēc kura sanāksmes dalībnieki devās ekskursijā, lai iepazītu plašo Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu.

Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmija dibināta 1990. gada 7. martā Zalcburgā (Austrija). To izveidoja kardināls, Dr.theol. Francs Kēnigs, profesors Nikolajs Lobkovičs un profesors, kardioķirurgs Fēlikss Ungers. EZMA locekļu vidū ir vairāki desmiti Nobela prēmijas laureātu. EZMA locekļi ir no 58 pasaules valstīm, tajā skaitā arī no Latvijas. EZMA misija ir dot savu ieguldījumu Eiropas vienotības attīstībā, veicinot zināšanas, sadarbību un toleranci.

Fēliksa balvu par personīgiem līdzekļiem ir izveidojis Eiropas zinātņu un mākslas akadēmijas dibinātājs un prezidents Fēliks Ungers. Viņš ir arī Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, kā arī viens no pirmajiem ārvalstu zinātņu akadēmiju vadītājiem, kurš kopš 1991. gada atbalsta Latvijas zinātni. Profesors Ungers 1998. gadā, viesojoties Rīgā, piedāvāja iedibināt EZMA Latvijas balvu. Kā pirmo 2001. gadā balvu saņēma Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Balvu ir saņēmuši arī tādi sabiedrībā zināmi cilvēki, kā Maija Kūle, Vilnis Zariņš un Jānis Vētra kā arī citi. No iniciatora vārda balva ieguva savu nosaukumu – Fēliksa balva.

Saskaņā ar Fēliksa balvas nolikumu, to piešķir Eiropas zinātņu un mākslas akadēmija kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju par atzīstamiem sasniegumiem humanitāro zinātņu jomā, veselības aprūpes un medicīnas zinātnes un augstākās medicīnas izglītības jomā.

    Aktuāli, Jaunumi