Turaidas
muzejrezervāts

konf

Turaidas muzejrezervāta zinātniski praktiskā konference


Turaidas muzejrezervāts aicina piedalīties gadskārtējā zinātniski praktiskajā konferencē 7. novembrī plkst. 10:00.
Šī gada konferences ziņojumu tēmas saistītas ar aktualitātēm muzejrezervāta pētnieciskajā darbībā, kas atklās gan paveikto, gan plānoto, gatavojoties jaunu ekspozīciju un iespieddarbu realizēšanai.

Turaidas muzejrezervāta zinātniski praktiskā konference

PROGRAMMA

9.30 – 10.00 – Reģistrācija, iepazīšanās ar izstādēm „Skolotājs un arheologs  Jānis Graudonis” un „Krāsns podiņi – senlaiku bilžu enciklopēdija”

10.00 – 10.15 – Konferences atklāšana
Siguldas novada domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica uzruna
Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes ievadvārdi

10.15 – 10.45 – Taisnīgums kā vērtība Latvijas un Eiropas filosofiskajā domā
Māra Rubene, LU Vēstures un filozofijas fakultātes Praktiskās filozofijas katedras vadītāja

10.45 – 11.15 – Katalogs „Turaidas pils 16.-18. gs. krāsns keramika”
Ieva Ose, LZA īstenā locekle, LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece

11.15 – 11.35 –  Dokumenti par Turaidu Tallinas pilsētas arhīvā
Vija Stikāne, Turaidas muzejrezervāta Krājuma un ekspozīciju daļas vadītāja

11.35 – 12.05 – Svētku un apģērbu nolikumi 16. un 17. gadsimtā
Top grāmatas „Rīgas – karaliskās pilsētas Vidzemē – godātās rātes atjaunotais svētku un tērpu nolikums. Rīgā 1593. gadā iespiedis Nikolauss Mollīns” faksimilizdevums
Valda Kvaskova, Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošā pētniece

12.05 – 12.30 – Muižas mežsargs Vidzemē 19. Gadsimtā
Uģis Niedre, vēsturnieks, etnogrāfs

12.30 – 13.00 – Kafijas pauze un kopīga fotografēšanās

13.00  – 13.30 – Apļa anomālijas – zemes enerģētiskās struktūras Turaidas muzejrezervātā un citās kultūrvēsturiskās vietās
Lija Bērziņa, ģeoloģijas zinātņu doktore

13.30 – 13.50 – Arheoloģiskie izrakumi Turaidas Jāņkalnā 2013. gadā
Egīls Jemeļjanovs, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

13.50 – 14.20 – Turaidas klaušu muiža un zemnieks Vidzemes kontekstā
Edgars Ceske, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

14.20 – 14.40 – Turaidas muzejrezervāta apmeklētājs 2013. gadā
Gunta Zaķīte, Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centra vadītāja

14.40 – 15.00 – Konferences noslēgums un Krimuldas Tautas nama bērnu vokālā ansambļa „Podziņas” muzikāls apsveikums

Dalība konferencē bez maksas

 

    Aktuāli, Jaunumi