istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort

Turaidas
muzejrezervāts

konf

Turaidas muzejrezervāta zinātniski praktiskā konference


Turaidas muzejrezervāts aicina piedalīties gadskārtējā zinātniski praktiskajā konferencē 7. novembrī plkst. 10:00.
Šī gada konferences ziņojumu tēmas saistītas ar aktualitātēm muzejrezervāta pētnieciskajā darbībā, kas atklās gan paveikto, gan plānoto, gatavojoties jaunu ekspozīciju un iespieddarbu realizēšanai.

Turaidas muzejrezervāta zinātniski praktiskā konference

PROGRAMMA

9.30 – 10.00 – Reģistrācija, iepazīšanās ar izstādēm „Skolotājs un arheologs  Jānis Graudonis” un „Krāsns podiņi – senlaiku bilžu enciklopēdija”

10.00 – 10.15 – Konferences atklāšana
Siguldas novada domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica uzruna
Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes ievadvārdi

10.15 – 10.45 – Taisnīgums kā vērtība Latvijas un Eiropas filosofiskajā domā
Māra Rubene, LU Vēstures un filozofijas fakultātes Praktiskās filozofijas katedras vadītāja

10.45 – 11.15 – Katalogs „Turaidas pils 16.-18. gs. krāsns keramika”
Ieva Ose, LZA īstenā locekle, LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece

11.15 – 11.35 –  Dokumenti par Turaidu Tallinas pilsētas arhīvā
Vija Stikāne, Turaidas muzejrezervāta Krājuma un ekspozīciju daļas vadītāja

11.35 – 12.05 – Svētku un apģērbu nolikumi 16. un 17. gadsimtā
Top grāmatas „Rīgas – karaliskās pilsētas Vidzemē – godātās rātes atjaunotais svētku un tērpu nolikums. Rīgā 1593. gadā iespiedis Nikolauss Mollīns” faksimilizdevums
Valda Kvaskova, Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošā pētniece

12.05 – 12.30 – Muižas mežsargs Vidzemē 19. Gadsimtā
Uģis Niedre, vēsturnieks, etnogrāfs

12.30 – 13.00 – Kafijas pauze un kopīga fotografēšanās

13.00  – 13.30 – Apļa anomālijas – zemes enerģētiskās struktūras Turaidas muzejrezervātā un citās kultūrvēsturiskās vietās
Lija Bērziņa, ģeoloģijas zinātņu doktore

13.30 – 13.50 – Arheoloģiskie izrakumi Turaidas Jāņkalnā 2013. gadā
Egīls Jemeļjanovs, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

13.50 – 14.20 – Turaidas klaušu muiža un zemnieks Vidzemes kontekstā
Edgars Ceske, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

14.20 – 14.40 – Turaidas muzejrezervāta apmeklētājs 2013. gadā
Gunta Zaķīte, Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centra vadītāja

14.40 – 15.00 – Konferences noslēgums un Krimuldas Tautas nama bērnu vokālā ansambļa „Podziņas” muzikāls apsveikums

Dalība konferencē bez maksas

 

    Aktuāli, Jaunumi