Turaidas
muzejrezervāts


28. novembris, 1542. gads. Turaidas pilī uzturas arhibīskaps Brandenburgas Vilhelms.


Turaidas pilī uzturas arhibīskaps Brandenburgas Vilhelms. Pie viņa ieradies vasalis Jakobs Nike. Arhibīskaps viņam piešķir lēņos zemi. Fragments no dokumentu krājuma "TURAIDA 13.–16. gadsimta dokumentos". Sastādītāja Vija Stikāne. Rīga: Zinātne, 2014. 384 lpp, latviešu val., kopsavikums angļu val., ISBN 978-9984-879-66-6.

Nr. 302 1542  novembris Turaida

Rīgas arhibīskaps Brandenburgas Vilhelms 1542. gada 28. novembrī Turaidā  dod brīvzemniekam Jākobam Nikem zemes turējumu, tāpat kā citi brīvie tur savus valdījumus, Ikšķiles pilsnovadā. Dokumenta teksts: Wilhelmus archiepiscopus Rigensis fatetur, Jacobi Nicke, coloni majores libertate fuisse donatos et litteras desuper habuisse, quae cum injura temporum essent amissae, de novo ipsum Jacobum Nicke ejusque heredes libertate antiqua donat, collatis tribus uncis dimidio in districtu Uxkulensi, quos libere possidere debeat absque laboribus debitis et tantum certis quibusdam tam in pecunia quam aliis capitaneo Uxkulensi depensis et ut equum bonum ad necessitates aleat. Sigillum appensum. Treidae, die Martis post Catharinae 1542. Dokumenta publikācija:  GU II, nr. 921. Dokumenta noraksta atrašanās vieta: Kopija Lietuvas metrikā, latīņu valodā.
    Diena vēsturē  

Turaidas muzejrezervāts