Turaidas
muzejrezervāts


Meteņi Turaidā nosvinēti krāšņi un bagātīgi


Pašā pirmajā marta dienā Turaidā viesojās daudz ciemiņi un apmeklētāji, kas, kopīgi dziedot, dejojot un izvedot senās tradīcijas, svinēja latviešu gadskārtu ieražu svētkus – Meteņus.

Šogad maskotie meteņbērni bija braukuši tuvus un tālus ceļus. Mājas čigānu tēlos iejutās Siguldas folkloras kopas „Senleja” dalībnieki, kuri viesmīlīgi sagaidīja vecīšus no Lēdurgas „Putniem”, budēļus no Rīgas „Dandariem” un latgaļu čigānus, kas raibā pulkā bija ieradušies no Līvāniem folkloras kopas „Ceiruleits” sastāvā. Kā jau Meteņos – saules apļus iegriežot – svētku dalībnieki atvadījās no ziemas, gan Latvijas ļaudis, gan arī Itālijas ciemiņi lielīja savus novadus, visi kopā dzina Meteni, meklēja Laimes pogu un izrādīja spēlēs, dziesmās un rotaļās krāšņās maskas. Svētkus ar savām tradicionālajām dejām bagātināja tautas deju grupa no Keilas (Igaunija), lieliski saspēlējot ar Rīgas „Dandaru” muzikantiem, savukārt Keravas jaunieši (Somija) visiem iemācīja Zaķu danci. Meteņbērni caur masku teatralizētām izrādēm izspēlēja simboliskus stāstus par vecā un jaunā maiņu, daudzinot sauli un dažādos masku tēlus.

Šogad Meteņi bija bez sniega, bet tas netraucēja izvest senās tradīcijas, kā piemēram, dzīt kurmjus, lai tie nepostītu dārzus un zālājus, lielīt linus, ciemoties un iepazīt tuvākus un tālākus kaimiņus, kā arī baudīt sātīgo Meteņputru. Kā atzina svētku apmeklētāji, laiks Turaidā tika pavadīts jēgpilni, radot prieku, gandarījumu un vēlēšanos atgriezties Turaidā atkal, lai svinētu pavasara atnākšanu – Lieldienas.

Meteņi ir gadskārtu ieražu svētki, kuru svinēšana norit plašākā laika periodā,  bet, kas simbolizē atvadas no ziemas. Vidzemē vairāk saglabājusies tradīcija tos svinēt saistībā ar Pelnu dienu. Šogad Pelnu diena ir 5.martā, tāpēc arī Meteņi tika svinēti 1. martā. Katrai gadskārtai ir sava simboliskā jēga un nozīme, kas tai piešķirta, gan vērojot norises dabā, gan vadoties pēc veicamajiem darbiem, kā arī ņemot vērā spēku un enerģiju izmaiņas tā brīža Saules gadskārtas ritā. Meteņos ir laiks atvadīties no ziemas, plānot pavasara darbus, lai būtu ražens un izdevies gads.

 , ,        Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts