Turaidas
muzejrezervāts

00001

ICOMOS eksperti Turaidā


9. maijā Turaidas muzejrezervātā notika ICOMOS Starptautiskās Konservācijas un restaurācijas teorijas un filozofijas zinātniskās komitejas un zinātniskas konferences “Kultūras mantojuma tendences sociālo pārmaiņu laikmetā. Konservācijas prakse 50 gadus pēc Venēcijas hartas pieņemšanas” izbraukuma sesija. Tās laikā konferences dalībnieki iepazina Turaidas vēsturiskā centra materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu un uzzināja par Turaidas muzejrezervāta konceptuālo redzējumu materiālā kultūras mantojuma saglabāšanā un esošo ēku-pieminekļu restaurācijas dažādajām metodēm padomju un pēdējo 20 gadu laika periodā.

Mākslas vēsturniece Ina Līne arhitektus un restaurācijas ekspertus iepazīstināja ar Turaidas muižas pārvaldnieka veco dzīvojamo māju (zinātniskā pētniecība un restaurācija veikta 2003. – 2011. gadā) un Turaidas baznīcu (mākslinieciskā izpēte un restaurācija veikta 2006. – 2009. gadā). Pēc tam viesi apmeklēja Turaidas pili, kur ar pētniecības un restaurācijas metodēm iepazīstināja Turaidas muzejrezervāta pārstāves Gunta Zaķīte un Ilga Korkliša. Ikkatram tālajam viesim tika arī dāvināts apliecinājuma raksts par Turaidas pils apmeklējumu, ko improvizētā veidā dāvināja pils fogts un rakstvedis.

Pēcpusdienā Turaidas muzejrezervāta konferenču zālā notika zinātniskās konferences izbraukuma sesija, kuru vadīja arhitekts Jānis Lejnieks. Sesijas tēma bija veltīta pēckara arhitektūrai un tās novērtējumam kultūras mantojuma kontekstā. Ar ziņojumaiem tajā piedalījās eksperti no Vācijas un Austrijas, Horvātijas un Bulgārijas.

Eksperti augsti novērtēja Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojuma saglabāšanas  koncepciju, ēku-pieminekļu restaurācijas kvalitāti, kas balstīta uz pētniecības darba rezultātiem.

Konferences mērķis īstenojās, vēršot uzmanību un aplūkojot Latvijā labās prakses piemērus kultūras pieminekļu un pēckara arhitektūras restaurācijā, meklējot jaunus sabiedrības iesaistes un motivācijas veidus. Konference notika 8.-9. maijā Rīgā un Turaidā.

    Aktuāli, Jaunumi