Turaidas
muzejrezervāts

59.att_pils zimejums

Izstāde “Viduslaiku kultūras mantojums Siguldas novadā 18.–19. gadsimta mākslinieku skatījumā”


Siguldas novada domes Dienas centrā no 2014. gada 13. jūnija līdz 5. jūlijam apskatāma Turaidas muzejrezervāta veidota izstāde “Viduslaiku kultūras mantojums Siguldas novadā 18.–19. gadsimta mākslinieku skatījumā,” kura tapusi ar Siguldas novada Domes kultūras un izglītības projekta finansējuma atbalstu.

Romantisko pilsdrupu skati 18.–19. gs. mākslas darbos rāda, kā veidojusies Gaujas senielejas ainava un mainījusies kultūrvide – kas laika gaitā zudis un veidojies no jauna. Siguldas apkārtne no seniem laikiem piesaistījusi mākslinieku uzmanību gan ar savu dabas krāšņumu, gan senatnes pieminekļiem. Ap divi simti gadu senie zīmējumi galvenokārt nozīmīgi tāpēc, ka tie darināti laikā, kad viduslaiku pilsdrupas Siguldā, Turaidā, Krimuldā, kā arī Siguldas baznīca bija labāk saglabājušās, un zīmējumos fiksētas mūsdienās zudušās celtņu daļas. Vislielākie nopelni vietējo senatnes pieminekļu dokumentēšanā pieder čehu izcelsmes Baltijas novadpētniekam Johanam Kristofam Brocem (1742–1823), vairākus Vidzemes, tajā skaitā Siguldas un Turaidas piļu zīmējumus darinājis arī Baltijas vācu mākslinieks Karls fon Ungerns Šternbergs (1773–1830), Augusts Matiass Hāgens (1794–1878), Vilhelms Bārts (1774–1840), Vilhelms Tušs, A. Merķelis, Andreass Lēviss of Menārs, Gustavs Gerhards Kīzerickis un citi. Ar augstu māksliniecisku nozīmi izceļas Vilhelma Zigfrīda Stafenhāgena (1814–1881) tērauda grebums ar Turaidas skatu un glezniecības vecmeistara Jūlija Federa (1838–1909) 19.gadsimta beigās gleznotais Siguldas pilsdrupu attēlojums.

Šogad atzīmējam Turaidas mūra pils 800gadi, un izstāde ir vēl viens apliecinājums, ka viduslaiku kultūras mantojums ir mūsu bagātība, kuru nepieciešams pētīt, saglabāt un uzturēt.

    Aktuāli, Jaunumi