Turaidas
muzejrezervāts


2. augusts – Svētki “Turaidas mūra pils 800gadu mozaīka” Vēsture un mūsdienas”


2.augusts plkst. 15.00 – 18.00

Omnia mutantur et nos mutamur in illisViss mainās, un mēs maināmies tam līdz

Izstādes Turaidas pils pagalmā, Galvenajā un ziemeļu tornī:

  • „Turaidas pils vēsture Turaidas arheoloģiskās ekspedīcijas (1976 – 2000) zīmējumos”,
  • „Māls – visa pirmsākums un pamats”,
  • „Viduslaiku kultūras mantojums Siguldas novadā 18.–19.gadsimta mākslinieku skatījumā,”
  • Skolotājs un arheologs Jānis Graudonis. 1913 – 2005”.

 Turaidas pils ekspozīcijās:

Spēle „Iepazīsti Turaidas pils 800 gadu vēsturi caur pils priekšmetu stāstiem!”

Turaidas pils pagalmā:

15.00 – 16.00  Interaktīvas bezmaksas ekskursijas „Turaidas pils 800gadu vēsture”

     15.00 Kas dzīvoja un strādāja Turaidas pilī? – Gunta Zaķīte
15.00 – Jaunā ekspozīcija „Krāsns podiņi – senlaiku bilžu enciklopēdija” – Ieva Ose
15.30
– Krusts un zizlis pār Turaidu – arhibīskapi Turaidas pilī – Jānis Rudzītis
15.30 Ārpus Turaidas pils mūriem – Egīls Jemeļjanovs

16.00 – 16.30 CEĻVEŽA „Turaidas mūra pils 800 gadi. Vēsture un mūsdienas” ATVĒRŠANA

Piedalās: TMR direktore Anna Jurkāne, TAVA direktors Armands Slokenbergs, Latvijas Piļu un muižu asociācijas izpilddirektore Aira Andriksone, Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, Siguldas novada domes P/A „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante.
Stāstus par Turaidas mūra pils vēsturi no ceļveža „Turaidas mūra pils 800gadi. Vēsture un mūsdienas” stāsta Turaidas muzejrezervāta speciālisti Gunta Zaķīte un Edgars Ceske.

 16.30– 17.00 Senās mūzikas grupas „TRAKULA” koncerts

 17.00– 18. 00 IITERAKTĪVAS BEZMAKSAS EKSKURSIJAS „Turaidas pils 800gadu vēsture”

     17.00 – Mākslas stilu izpausmes Turaidas pils arhitektūrā – Edgars Ceske
17.00Jaunā ekspozīcija „Krāsns podiņi – senlaiku bilžu enciklopēdija” – Ieva Ose
17.30 Māls – visa pirmsākums un pamats – Ligita Beitiņa
17.30 – Turaidas pils vēstures dramatiskās lappuses – Vija Stikāne

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi, Turaidas pilij 800