Turaidas
muzejrezervāts

Turaidas pils 800gadei veltītās pastmarkas prezentācija


Atzīmējot Turaidas pils 800gadi, Latvijas Pasts izdevis jaunu pastmarku, kuras prezentācijas pasākums un pirmās dienas zīmogošana notika 2014. gada 11. jūlijā. Zīmogošana šajā datumā norisinājās pasta centrā Sakta, Brīvības bulvārī 32, Rīgā, savukārt pastmarkas prezentācija notika 11. jūlijā plkst. 11.00 Latvijas Kultūras ministrijas Lielajā zālē.

Pastmarkas "Turaidas pils 800" prezentācijā piedalījās Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Rihards Kols, Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs Arnis Salnājs, Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, LU Latvijas vēstures institūta direktors Guntis Zemītis, Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Ilze Krastiņa un idejas iniciators Ilgonis Šteinbergs, kā arī filatēlisti,Turaidas muzejrezervāta sadarbības partneri un kolēģi no citiem Latvijas muzejiem. Prezentējot pastmarku, Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs Arnis Salnājs izteica gandarījumu par iespēju caur saziņas līdzekļiem popularizēt nozīmīgo kultūras pieminekli - Turaidas mūra pili un Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne pateicās Latvijas Pastam, Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrībai un īpaši Ilgonim Šteinbergam par iniciatīvu pastmarkas sagatavošanā, kā arī sadarbības partneriem, kuri daudzu gadu garumā piedalījušies Turaidas mūra pils saglabāšanas un izpētes procesā. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis atzīmēja šo notikumi kā izcilu, uzsverot ne tikai Turaidas mūra pils nozīmīgo vērtību kā arhitektūras piemineklim, bet arī kā kristietības idejisko un ētisko vērtību apliecinājumu, kā īpašu zīmi Eiropas kultūras attīstības kontekstā.

Pastmarkas Turaidas pils 800 dizaina autors ir mākslinieks Ģirts Grīva. Vērtszīmes nominālvērtība ir 0,50 €, un tā atbilst vienkāršas B klases vēstules nosūtīšanai Latvijas teritorijā. Jaunās pastmarkas tirāža ir 300 000 eksemplāru, savukārt pirmās dienas aploksne izdota 1500 eksemplāru tirāžā.

Šogad kultūras piemineklim – Turaidas mūra pilij tiek atzīmēta 800gade. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Turaidas mūra pils būvniecība sākta 1214. gadā. Tā atrodas uz pilskalna, kur iepriekš atradusies lībiešu koka pils. Viduslaikos un agrajos jaunajos laikos Turaida ir nozīmīgs pārvaldes centrs Rīgas bīskapijā un arhibīskapijā, kā arī Pārdaugavas hercogistē.  Turaida ir fogtejas un pilsnovada centrs, militārs cietoksnis un arhibīskapa rezidence. Pils ir vairākkārt paplašināta un pārbūvēta, un tās aizsardzība sistēma savu kulmināciju sasniedz 16. gadsimtā.   Vēlākos gadsimtos pie pils izveidojas muižas komplekss.   No nepiesardzīga šāviena 1776. gadā pilī izceļas ugunsgrēks, kura rezultātā izdeg ēku koka daļas.  Pēc Latvijas valsts nodibināšanas Turaidas pilsdrupas 1925. gadā iekļauj valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā.

20. gadsimta otrajā pusē tiek uzsākta mērķtiecīga un sistemātiska pils izpēte un viduslaiku apbūves konservācija, kā arī daļēja zudušo būvapjomu restaurācija un rekonstrukcija. Šobrīd Turaidas mūra pils iekļauta Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta sastāvā un ir Latvijā un pasaulē atpazīstams kultūras tūrisma objekts.

Pastmarka Turaida pils 800 ir otrā vērtszīme, ko Latvijas Pasts izdod par godu Turaidu raksturojošiem simboliem; jau 1997. gadā Latvijas Pasts izdeva pastmarku Leģenda par Turaidas Rozi.

    Aktuāli, Jaunumi, Turaidas pilij 810  

Turaidas muzejrezervāts