Turaidas
muzejrezervāts


Iepazīsties ar digitālo programmu “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”!


Digitālā programma "Lībieši Latvijas kultūrvēsturē"

Digitālās programmas "Lībieši Latvijas kultūrvēsturē" ievadskats

Kopš 2014. gada jūnija Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijā, kas veltīta Gaujas lībiešu kultūrvēsturiskajam mantojumam, pieejama digitālā programma „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”. Šobrīd ar programmu var iepazīties arī muzejrezervāta mājas lapā sadaļā EKSPOZĪCIJAS - DIGITĀLĀS PROGRAMMAS - GAUJAS LĪBIEŠI LATVIJAS KULTŪRVĒSTURĒ.

Ekspozīcija Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē” atklāta 2009. gadā. Tā atrodas Turaidas pilskalnam vistuvāk esošajā muižas ēkā – bijušajā  dārznieka mājā –  tagadējā Lībiešu namā. Ekspozīcija vēsta par Gaujas krastos dzīvojošo lībiešu kultūru, kas 11.-13.gadsimtā spilgti pārstāvēta Turaidas apkārtnē. Tā stāsta par lībiešu ikdienas dzīves ritējumu un mītiskajiem priekšstatiem un tajā eksponēti arheoloģiskajos izrakumos atrasti līvu kultūrai piederoši priekšmeti. Kaut ekspozīcijas platība ir samērā plaša 128,5 kvadrātmetri, tomēr visu par Gaujas lībiešu senvēsturi uzkrāto informāciju tajā parādīt nav iespējams. Daudzi muzeja arhīvā un krājumā glabātie pētniecības materiāli līdz šim nav nonākuši apmeklētāju uzmanības lokā. Viens no veidiem, kā sniegt iespēju ar tiem iepazīties, ir savākto informāciju digitalizēt un ievietot sistematizētā programmā. Digitālās programmas „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē” izveide aizsākta 2013. gadā un šī gada jūnija vidū tā pieejama apmeklētājiem. Programma par Gaujas lībiešu kultūras mantojumu papildina lībiešu vēstures svarīgāko notikumu izklāstu un turpina ekspozīcijā eksponēto senlietu stāstu plašākā kontekstā. Visa informācija programmā pieejama gan latviešu, gan angļu valodā.

Digitālās programmas „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē” mērķis ir paplašināt lībiešu kultūras mantojuma pieejamību un atpazīstamību pasaulē. Digitālās programmas saturs strukturēts divās sadaļās. Pirmā no tām „Laiks un notikumi” ietver 26 svarīgākos faktus par Gaujas lībiešu etnisko izcelsmi, kultūru un nozīmi Latvijas vēsturē. Atsevišķiem faktiem un jēdzieniem ir plašāks izklāsts un vizuālais skaidrojums. Programmā iekļauta laika skala, kas sākas ar 3500. gadu pirms mūsu ēras, t.i., ar somugru kultūras pirmsākumiem mūsdienu Latvijas teritorijā un turpinās līdz mūsdienām. Tās mērķis ir ne vien atspoguļot notikumus, bet arī skaidrot Gaujas lībiešu vēsturiskā mantojuma integrāciju latviešu tautas kultūrā. Jaunāko laiku atspoguļotie notikumi galvenokārt saistīti ar Gaujas lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai.

Otra programmas sadaļa „Senlietas ekspozīcijā” ir digitāls katalogs, kurā iekļauti 376 eksponēto senlietu apraksti, attēli un ziņas par to atrašanas apstākļiem, izmantošanu un izplatības areālu. Informācijas sagatavošanai izmantoti arheologa Dr. habil. hist. Jāņa Graudoņa, Dr. hist. Gunta Zemīša, Jāņa Cigļa, Egila Jemeļjanova un Maijas Kreišmanes veiktās izpētes materiāli, kas glabājas Turaidas muzejrezervāta arhīvā un krājumā, kā arī publikācijas par eksponētajām senlietām vai to analogiem. Monētu zinātnisko apstrādi veikusi Latvijas numismāte Dr. hist. Tatjana Berga, kā arī numismāti Ivars Leimuss no Igaunijas un Andrejs Gomzins no Krievijas. Digitālajā programmā izmantoti Ilgvara Gradovska (monētas), Alberta Linarta un Naura Daiņa foto attēli, kuros palielinātā veidā atklātas priekšmeta detaļas vai ornamenti, kas ekspozīcijas vitrīnās nav precīzi saskatāmi.

Par programmu vairāk lasiet mājas lapas sadaļā RAKSTI.

Strādājot ar digitālo programmu, iesakām izmantot rīku PALIELINĀT (atrodas zem attēla), lai iegūtu lielāku un labāk salasāmu attēlu.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts