Turaidas
muzejrezervāts

Turaidas pilī apskatāma jauna ekspozīcija “Krāsns podiņi – senlaiku bilžu enciklopēdija”


Turaidas pils pastāvēšanas laikā viens otru nomainīja trīs atšķirīgi telpu apkures veidi – kamīni, hipokaustam līdzīgās siltgaisa krāsnis un podiņu krāsnis, no kurām Turaidas muzejrezervāta krājumā glabājas vairāk nekā 7500 krāsns keramikas fragmentu. Tie atrasti 1976.–2000. gadā veiktajos arheoloģiskajos izrakumos prof. Jāņa Graudoņa (1913–2005) vadībā. Tā ir viena no apjomīgākajām krāsns keramikas kolekcijām, kas iegūta Latvijas senajās dzīvesvietās.

Vairāku gadu garumā Turaidas krāsns keramiku pētīja Dr.hist. Ieva Ose, un 2013. gadā iznāca viņas sastādīts katalogs “Turaidas 16.-18.gadsimta krāsns keramika”, kur aprakstīti 175 dažādi krāsns podiņu tipi. Salīdzinot ar agrākajiem apkures veidiem, podiņu krāsnis gatavotas kā grezni interjera priekšmeti. Tās rotā Eiropas mākslas stiliem – vēlajai gotikai, renesansei, manierismam un barokam – raksturīgi ornamenti, sižetiskas ainas un portreti.  Krāsns podiņi liecina par sabiedrības elites gaumi, sava laika garīgo kustību ietekmi, dod iespēju iztēloties greznus interjerus. Pēc rūpīgas izpētes tie ir kļuvuši par pamatu stāstam par agro jauno laiku noskaņām – ekspozīcijā “Krāsns podiņi – senlaiku bilžu enciklopēdija”  attēloti vācu firsti, kuri ne tikai ievēlēja Vācu Svētās Romas impērijas ķeizaru, bet bija cieši saistīti ar Baznīcas reformācijas iedzīvināšanu; parādīti Bībeles tēli un svētie aizbildņi, kuri bija aktuāli gan katoļu, gan reformētajā Baznīcā; dota iespēja iepazīt antīkās kultūras sižetus un tautas tradīcijas ar „kaķa pretošanās” (vāciski Strebkatz, Katzenstrebl) spēli; caur ziedu motīviem atklāta jaunajos laikos arvien pieaugošā interese par dabaszinātnēm.

Ekspozīcijā “Krāsns podiņi – senlaiku bilžu enciklopēdija” atrodas Turaidas pils lielā pusapaļā torņa 5. stāvā.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts