Turaidas
muzejrezervāts

Ceesis_darba_seminars_2014

Turaidas muzejrezervāta speciālists gūst pieredzi Cēsīs, norvēģi – Turaidā


Cēsu viduslaiku pilī laikā no 11. līdz 14. septembrim projekta „Cēsu viduslaiku pils saglabāšana reģiona sociālekonomiskai attīstībai” ietvaros notika darba seminārs „Mūra drupu konservācija”. Semināru organizēja Cēsu pašvaldība, Cēsu vēstures un mākslas muzeja speciālisti sadarbībā ar Estfollas pašvaldību Norvēģijā, kurai ir ievērojama pieredze kultūras pieminekļu saglabāšanā, pielietojot autentiskas konservācijas metodes, kā arī laba pieredze vietējās sabiedrības iesaistīšanā kultūras mantojuma popularizēšanā.

 Semināru vadīja restaurācijas speciālisti no Latvijas un Norvēģijas, kas dalījās ar savām zināšanām un pieredzi praktiskajā darbā, tādējādi veicinot pieredzes apmaiņu un zināšanu nodošanu jaunajiem restauratoriem.   Katru dienu pēc izglītojošām lekcijām semināra dalībnieki devās pils pagalmā, kur jauniegūtās zināšanas pielietoja praksē, pašu spēkiem nostiprinot Cēsu viduslaiku pils sienu, pāršuvojot to, kā arī nosedzot tās daļu ar velēnām.

 Seminārā piedalījās ap 20 Latvijas restauratori un kultūras mantojuma nozares pārstāvji, to vidū arī Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists, vēsturnieks Jānis Rudzītis.

Semināra pirmās dienas norises ievadīja vēsturnieku Edgara Plētiena un Mārtiņa Mintaura lekcijas par mūra celtnēm Latvijā un to saglabāšanas vēsturi, savukārt ar mūsdienās pastāvošajām pieejām mūra drupu konservācijā iepazīstināja restauratore Anne-Sophie Hygen no Norvēģijas. Restaurācijas arhitekts Artūrs Lapiņš stāstīja par mūra drupās biežāk sastopamajiem bojājumiem, kā arī kopā ar restauratoriem Rihardu Plato, Terje Berner un Nils Kristian Høien Nielsen vadīja praktiskās nodarbības. Semināra otrajā dienā par drupām kā dabas objektiem, kuros mājo dažādas augu un dzīvnieku sugas, referēja filozofijas maģistrs Helmuts Caune. Savukārt akmens materiālu restauratori Linda Krāģe un Rihards Platais dalījās pieredzē ar vēsturisko mūra celtņu restaurācijā izmantojamās kaļķu javas sagatavošanas tehnoloģijām. Pēcpusdienā atsākās praktiskās nodarbības, kas turpinājās arī svētdien.

Tā kā viduslaiku kultūras mantojuma saglabāšana ir svarīgs darba virziens arī Turaidas muzejrezervātā, seminārs deva nozīmīgas zināšanas un pieredzi jaunajam speciālistam, kas tiks izmantotas turpmākajā darbā rūpējoties par Turaidas mūra pils saglabāšanu.

11. septembrī pirms semināra uzsākšanas Turaidas pilī viesojās Norvēģijas Kultūrvēstures pārvaldes (Riksantikvaren) pārstāve Inger-Marie Aicher Olsrud un restauratori Anne-Sophie Hygen, Terje Berne un Nils Kristian Høien Nielsen, kā arī Cēsu viduslaiku pils kurators Gundars Kalniņš un restaurācijas arhitekts Artūrs Lapiņš. Viņi iepazinās ar Turaidas pils mūru restaurācijas metodēm, papildinot savu pieredzi un gūstot jaunu informāciju par restaurācijas norisēm Latvijā.

    Aktuāli, Jaunumi