Turaidas
muzejrezervāts

IMG_9703

31. oktobrī – Dziesmu rīts – Krišjānim Baronam 179


Veļu laikā, godinot folkloristu Krišjāni Baronu viņa 179. dzimšanas dienā, Turaidas muzejrezervāts jau tradicionāli aicina 31. oktobrī plkst. 8.00 tikties Siguldā pie Krišjāņa Barona pieminekļa, lai iesāktu rītu ar spēku dodošām latviešu tautasdziesmām. Dziesmu rītā „Kalnā kāpu gavilēt” kopā ar muzejrezervāta darbiniekiem un Siguldas folkloras kopas „Senleja” un ansambļu „Melodija” un „Saltavots” dalībniekiem ikviens aicināts dziedāt vai norunāt savas šajā rudens laikā vissaistošākās dainas. Skandēt tautasdziesmas, kas rosina aktīvi dzīvot, mīlēt pasauli sev apkārt un saprast sevi un līdzcilvēkus.

Visi aicināti ņemt līdz svecīti vai ziediņu, ar ko rotāt Krišjāņa Barona pieminekļa pakāji.

Zemliku jeb Veļu mēnesis – oktobris –  ir rudens pārdomu laiks, kad godājam aizgājušos Viņsaulē. Kapsētās Vidzemē un citviet Latvijā notiek Svecīšu vakari, tautas tradīciju kopēji aicina uz Veļu vakariem, lai godātu, izzinātu un daudzinātu gan savus aizgājušos piederīgos, gan mūsu tautas dižās personības, kas atstājušas mantojumā savas zināšanas, dzīvesziņu un gudrību.

Krišjānis Barons ir folklorists, publicists un viens no izcilajiem jaunlatviešu darbiniekiem, kas bijis pirmais latviešu autors, kas sarakstījis Baltijas ģeogrāfijas grāmatu “Mūsu tēvzemes aprakstīšana” (1859), viņš rakstījis arī stāstus, dzeju un tulkojis. Publicējis ap 100 populārzinātnisku rakstu par dabaszinībām un izglītības jautājumiem. Krišjāņa Barona mūža darbs ir akadēmiskais tautasdziesmu krājums “Latvju dainas” 6 sējumos (1894 -1915), kurā publicētas 217  996 tautasdziesmas, kas sistematizētas vienotā sistēmā, kuras pamatā ir cilvēka mūža ritējums, darbs, sadzīves attiecības un kurā ir izzināma latviskā dzīvesziņa.

Turaidas muzejrezervātā 1985. gadā atklāts Dainu kalns, kas veltīts latviešu tautasdziesmām un Krišjānim Baronam viņa 150. dzimšanas gadā. Nākošajā, 2015. gadā, 17. jūlijā tiks rīkoti svētki „Dainu kalnam – 30”, kas būs kulminācijas pasākums starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” programmā.

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi