Turaidas
muzejrezervāts


Rīgā un Turaidā notiks starptautiska konference


Par godu Latviešu folkloras krātuves 90 gadu jubilejai no 20. līdz 23. oktobrim Latvijā notiks starptautiska konference „Nozares vēsture kartē — folkloristiskās domas centri, robežjoslas un kopīgā telpa” (Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought”) .

Trešā konferences diena 22. oktobrī no plkst. 10.30 norisināsies Turaidas muzejrezervātā. Tajā piedalīties aicināts ikviens interesents.

Konference „Nozares vēsture kartē — folkloristiskās domas centri, robežjoslas un kopīgā telpa” („Mapping Disciplinary History: Centers, Borderlands and Shared Spaces in Folkloristic Thought”) 20., 21. un 23. oktobrī notiks Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un 22. oktobrī Turaidas muzejrezervātā. Konferenci rīko LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LFMI), lai atzīmētu Latviešu folkloras krātuves 90. gadskārtu un prezentētu monogrāfiju “Latviešu folkloristika starpkaru periodā“, kas iznāks konferences dienās.

Ikgadējās tradicionālajai kultūrai veltītās Barondienu konferences tēma veltīta folkloristikas vēsturei, šogad īpaši akcentējot nozares starptautisko raksturu. Kādā mērā pasaules folkloristiku var uzskatīt par vienotu pētniecisko lauku? Kādi spēki to satur kopā, un kādi turpretī veicina šķelšanos? Kā laika gaitā mainījušās hierarhijas starp intelektuālajiem centriem un perifērijām? Kā risinājušās attiecības ar kaimiņnozarēm? Vai nozarē pastāv nacionālie, reģionālie un lokālie pētnieciskie stili un kādi apstākļi noteikuši to veidošanos? Šādi un vēl citi jautājumi būs referentu uzmanības lokā; to vidū — pasaules folkloristikas autoritātes: Eliots Orings, Sandra Dolbija (Stāla), Barbru Kleina, Perti Antonens, Vilmošs Voigts, Diarmuids O’Gioleins, Ulfs Palmenfelts, kuru ievadlekcijas aizsāks katru konferences dienu. Konferencē pārstāvētas būs visas trīs Baltijas valstis, kā arī Zviedrija, Somija, Vācija, Ungārija, Slovēnija, Beļģija, Krievija un ASV.

Konferenci LU LFMI rīko sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālo kultūras centru un Turaidas muzejrezervātu. Konferences darbu kuplinās tradicionālās dziedāšanas grupa „Saucējas“, koklētāja Laima Jansone, kā arī Latvijas Mūzikas akadēmijas etnomuzikologi.

Konference tiek rīkota projektā „Folkloristikas institucionalizācija Latvijā: nozares vēsture Eiropas kontekstā“ (LZP); to finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Konferences darba valoda visas dienas būs angļu valoda. Laipni aicināti gūt jaunas atziņas folkloras pētnieki, studenti un visi nozares interesenti. Dalība – bez maksas. Sīkāka informācija konferences mājas lapā: mapping.lfk.lv.

 STARPTAUTISKA KONFERENCE

Nozares vēsture kartē — folkloristiskās domas centri,
robežjoslas un kopīgā telpa

 3. dienas PROGRAMMA

22.oktobrī, Turaidas muzejrezervātā

10.45–12.45 Session Geopolitical Frames chair: Owe Ronström
10.45–11.45 Keynote paper: Diarmuid Ó Giolláin (Notre Dame, USA) Province, Nation and Empire: the Remit of Folklore Studies
11.45–12.15 Marija Klobčar (Ljubljana, Slovenia) Locality in Folklore Studies — the Reflection of National Representations or the Challenge of Overcoming Them?
12.15–12.45 Svenja Reinke (Berlin, Germany) Who is Belonging … Whose Belongings? Talking about Historical Processes of Appropriation in the Kaliningrad Region
12.45–14.45 Lunch and guided tour of the Turaida Museum Reserve
14.45–15.45 Keynote interview with Elliott Oring (Los Angeles, USA) Just Folklore. Moderator: Dace Bula
15.45–17.15 Session Folklorists in Public, chair: Kari Korolainen
15.45–16.15 Inta Gale Carpenter (Bloomington, USA) Applied Ethnography in Service to Community
16.15–16.45 James Deutsch (Washington, USA) Crossing Borders on the U.S. National Mall: The African Diaspora Programs at the Festival of American Folklife
16.45–17.15 Svetlana Ryzhakova (Moscow, Russia) Anthropology and Folklore in the study of worship and performance in India
17.15–18.45 Reception at the Turaida Museum Reserve
    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi