Turaidas
muzejrezervāts

_DSC7053_samaz

Turaidas muzejrezervāts piedalās konferencē par kultūrvēsturisko mantojumu


Vecgulbenes muižā 23. oktobrī norisināsies projekta „Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” jeb „Green Heritage” noslēguma konference, pulcējot projektā iesaistītos partnerus, to skaitā arī Turaidas muzejrezervātu, pašvaldību speciālistus, muižu un parku apsaimniekotājus, kā arī dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma interesentus.

Konferences ietvaros partneri no Latvijas, Igaunijas un Krievijas informēs par projekta īstenošanas laikā paveiktajām aktivitātēm, kā arī tiks prezentēti veiksmes stāsti un labās prakses piemēri muižu un parku apsaimniekošanā, attīstībā un to iesaistē tūrismā. Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centra vadītāja Gunta Zaķīte konferencē piedalīsies ar ziņojumu „Zaļā kultūras mantojuma saglabāšana Turaidas muzejrezervātā”.

Projekts Nr. ELRII-404 „Regeneration of Parks as Integral Parts of Historical Heritage” (Green Heritage) tiek īstenots Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija (Latvija), bet galvenie partneri – Gulbenes novada dome (Latvija), Valsts kultūras budžeta institūts Ļeņingradas apgabalā (Krievija) un Rapinas novada pašvaldība (Igaunija).

Projekts “Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” (Green Heritage) tika uzsākts 2013. gada maijā. Tā ietvaros norisinājušies pieredzes apmaiņas braucieni, kultūras pasākumi, darba sanāksmes, semināri, dalība izstādēs “Balttour” un “Tourest”, kā arī izstrādāta kopīga tūrisma maršruta karte. Šī projekta ietvaros veicināta muižu parku atjaunošana un uzturēšana, iesaistot procesā vietējos iedzīvotājus, radošās industrijas pārstāvjus un amatniekus, vienlaicīgi popularizējot tradicionālās prasmes un nemateriālo kultūras mantojumu.

Noslēguma konferences programma pieejama: http://www.vidzeme.com/lv/jaunumi-vta/registrejies-projekta-green-heritage-nosleguma-konferencei.html

    Aktuāli, Jaunumi