Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts konkursa kārtībā aicina darbā JURISKONSULTU/-I | Turaidas muzejrezervāts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort

Turaidas
muzejrezervāts


Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts konkursa kārtībā aicina darbā JURISKONSULTU/-I


Darba pamatpienākumi:

 • Izstrādāt ar Turaidas muzejrezervāta darbību saistītus ārējo normatīvo aktu projektus un iekšējos normatīvos aktus, veikt šo aktu uzraudzību, aktualizēt un organizēt izmaiņu iestrādāšanu tajos.
 • Saskaņot un novērtēt citu struktūrvienību (darbinieku) izstrādāto iekšējo normatīvo aktu juridisko pamatojumu, to atbilstību LR normatīvajiem aktiem.
 • Izstrādāt un saskaņot līgumu projektus un citus dokumentus, t.sk. publisko iepirkumu dokumentāciju.
 • Līdzdarboties informācijas apritē un iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanā.
 • Konsultēt par valsts pārvaldes un kultūras mantojuma saglabāšanas problēmu juridiskajiem aspektiem, sagatavot nepieciešamo dokumentāciju.
 • Pārstāvēt vadības uzdevumā Turaidas muzejrezervāta intereses valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī attiecībās ar citām juridiskām vai fiziskām personām atbilstoši pilnvarojumam.

Prasības pretendentiem:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā /akadēmiskā izglītība tiesību zinātnē
 • Trīs gadu profesionālā pieredze juriskonsulta amatā valsts pārvaldes iestādē
 • Pārzināt tiesību sistēmu kopumā, ar izpratni par:

kultūras nozari reglamentējošajiem tiesību aktiem un politikas dokumentiem
kultūras pieminekļu aizsardzību un kultūras mantojuma saglabāšanu
nekustamā īpašuma un būvniecības (restaurācijas) juridisko jautājumu risināšanu
iepirkumu jomu

 • Prasme sagatavot juridiskus dokumentus, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās tiesiskās darbības
 • Spēja analītiski domāt, patstāvīgi rast risinājumus, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros un uzņemties atbildību par padarīto.
 • Prasme strādāt gan komandā, gan individuāli.
 • Datorprasmes MS Office vidē.

Piedāvājam:

 • Radošu un atbildīgu darbu
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 • Profesionālās pilnveidošanās iespējas

Pieteikšanās termiņš līdz 2014. gada 4. decembrim.
Lūdzam iesniegt CV un pieteikuma vēstuli, ar norādi „Juriskonsulta vakance”, sūtot to elektroniski uz e-pastu: ivonna.deisone@turaida-muzejs.lv vai iesniedzot personīgi Turaidas muzejrezervātā, adrese: Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150. Papildus informācija: tālr. 67971402.

    Aktuāli, Jaunumi