Turaidas
muzejrezervāts

Sveicam LU Latvijas vēstures institūta direktoru Gunti Zemīti!


Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulcē, kas notika šī gada 27. novembrī, atbilstoši Latvijas Zinātņu akadēmijas Statūtu 3.2.1. un 3.8.1. punktam, aizklāti balsojot, par Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajiem locekļiem tika ievēlēti -  Aivars Lejnieks, Aija Linē, Jurijs Merkurjevs, Edgars Sūna, Māris Turks un Guntis Zemītis.

Sveicam LU Latvijas vēstures institūta direktoru, Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības ilggadējo biedru Gunti Zemīti ar nozīmīgo atzinību akadēmiskajā darbībā!

Vēstures zinātņu doktors, arheologs Guntis Zemītis savu darba mūžu veltījis Latvijas vēstures izpētei. No 1983. Līdz 1999. gadam strādājis Latvijas Nacionālajā Vēstures muzejā, vēlāk LU Latvijas vēstures institūtā kā pētnieks, vadošais pētnieks un no 2006. gada ir LU Latvijas vēstures institūta direktors. No 1999. gada strādā arī Biznesa augstskolā Turība un šobrīd ir Tiesību zinātņu katedras profesors. Daudzu gadu garumā kopā ar izcilo arheologu Jāni Graudoni (1913 – 2005) piedalījies Turaidas pils arheoloģisko izrakumu ekspedīcijā.

Gunta Zemīša zinātniskās darbības virzieni pēdējos gados ir Latvijas iedzīvotāju kultūra 9.-13.gs. Baltijas ekonomisko un politisko notikumu kontekstā; Materiālās un garīgās kultūras attīstības tendences 9.-13.gs.; valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” ietvaros – Cilvēks, sabiedrība, identitāte, valstiskums: vēstures un kultūras aspekti.

Guntim Zemītim ir daudz nozīmīgas publikācijas. 2004. gadā izdota monogrāfija „Ornaments un simbols Latvijas aizvēsturē”, 2003. un 2006. gadā izdota mācību grāmata „Ārvalstu valsts un tiesību vēsture” u.c. Visnozīmīgākā pēdējo gadu publikācija, kuras redakcijas kolēģijā un rakstu tapšanā piedalījies arī Guntis Zemītis ir akadēmiskais rakstu krājums „Latvieši un Latvija”. 2014. gadā  redakcijas kolēģijai: Ilgai Jansonei, Tālavam Jundzim, Viktoram Hausmanim, Maijai Kūlei, Andrejam Vaskam un Guntim Zemītim par būtisku devumu starpnozaru disciplīnas letonistikas izveidē un četru sējumu akadēmiskā rakstu krājuma „Latvieši un Latvija” sastādīšanu , par ieguldījumu demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts attīstībā piešķirta Ministru kabineta balva, kas ir Latvijas Republikas valdības augstākais apbalvojums.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts