Turaidas
muzejrezervāts

IMG_9859_samaz

Turaidā viesojas vēstures izpētes speciālisti no Latvijas un Vācijas


Turaidu un Siguldu 4. decembrī apmeklēja vēstures izpētes speciālisti – Rostokas universitātes Vēstures institūta zinātniskais līdzstrādnieks Dr. Manfrēds Jaclauks (Manfred Jatzlauk), kā arī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes mācībspēki Dr.  Gvido Straube un Dr. Ilgvars Misāns. Ar Turaidas viduslaiku pili un muzeja ekspozīcijām viņus iepazīstināja Turaidas muzejrezervāta Ekspozīciju un krājuma nodaļas vadītāja Vija Stikāne, kurai bija iespēja ieinteresētajiem klausītājiem uzsvērt Turaidas ciešo saistību ar mūsdienu Vācijas Mēklenburgas-Priekšpomerānijas zemes vēsturi. Tajā atrodas ne tikai tradīcijām bagātā Hanzas pilsēta Rostoka, bet arī Šverīne, kuras arhīva materiāli izmantoti Turaidas pils ekspozīcijās.

M.Jaclauks viesošanās laikā Turaidā rosināja attīstīt kopīgus sadarbības projektus reģiona un vēstures pētniecībā ar Rostokas un Šverīnes izglītības iestādēm, muzejiem, arhīviem, piedāvājot arī savu palīdzību. Šāda sadarbība, iespējams, varētu bagātināt Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijas ar jauniem akcentiem. Pils rietumu korpusā skatāms Mēklenburgas hercoga Kristofa portrets, kurš bija Rīgas arhibīskapa koadjutors, Turaidas pils un novada kungs 16. gadsimta vidū. Viņa darbības laikā Šverīnes zemes arhīvā nonāca vairāki Turaidas un Latvijas vēsturei nozīmīgi arhīvu kopumi – vēstules un dokumenti, starp kuriem īpaši izceļama Rīgas arhibīskapijas vaku grāmata (ap 1550) un inventārs (1564), kas izmantots kā pamats digitālajai programmai “Turaidas un Krimuldas pilsnovadu vakas 16. gs. vidū.”

Vija Stikāne
Turaidas muzejrezervāta Krājuma un ekspozīciju daļas vadītāja

    Aktuāli, Jaunumi