Turaidas
muzejrezervāts

10. janvārī Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības pilnsapulce


Zvaigznes dienas noskaņās 10. janvārī plkst. 14.00 Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā mājā notiks Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības pilnsapulce un Pateicības pasākums, kurā gaidīts ikviens Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības biedrs un visi interesenti, kas vēlas iesaistīties Atbalsta biedrības darbībā.

 PROGRAMMA

Plkst. 14.00 – 15.30

  • Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētājas Ilzes Krastiņas uzruna
  • Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes uzruna un ieskats 2015. gada aktivitātēs
  • Pārskats par Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības darbību 2014. gadā un darba plāns 2015. gadam
  • Dažādi jautājumi

Plkst. 15.30     Evitas Zālītes un Ilzes Gruntes koncerts „Ziemas noskaņas”

Plkst.16.00      Sarunas pie kafijas tases

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrība ir brīvprātīga apvienība – bezpeļņas nevalstiska organizācija, kas darbojas ar mērķi sniegt atbalstu un intelektuālo ieguldījumu dabas un kultūras mantojuma aizsardzībā un uzturēšanā, lai saglabātu un pilnveidotu Turaidas muzejrezervātu un tā tuvāko apkārtni kā nozīmīgu Latvijas kultūrvēsturisko objektu nākošajām paaudzēm, veicot publisku darbību.

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrība izveidojusies no Turaidas pils atbalsta fonda, kas dibināts 2002. gada 16. aprīlī, īsi pēc 2002. gada februāra bīstamajiem zemes nogruvumiem Turaidas pilskalnā. Šī dabas stihija bija apdraudējums gan cilvēku dzīvībai, gan izcila vēstures pieminekļa – Turaidas pils – pastāvēšanai. Fondā ar mērķi – saglabāt Turaidas pili, vācot naudu un sniedzot atbalstu mērķprogrammu izstrādāšanā un finansēšanā, iesaistījās sabiedriski aktīvi cilvēki – toreizējie Saeimas deputāti Andris Ārgalis un Indulis Emsis, mākslas zinātniece Sarmīte Sīle, LU Latvijas vēstures institūta direktors Guntis Zemītis, juristi Inese Berga, Viktors Šadinovs un citi. Muzejrezervāta un fonda sadarbība, kā arī aktīvā sabiedrības rīcība sekmēja pilskalna nostiprināšanas darbus. Lai organizācijas turpmākā darbība atbilstu Turaidas muzejrezervāta kā kopuma atbalsta fonda statusam, 2005. gada 12. decembrī notika Turaidas pils atbalsta fonda pārreģistrācija par Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrību.

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrībā 2014. gadā darbojas 62 biedri. Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja un aktīva tās biedre ir zvērināta advokāte Ilze Krastiņa. Šobrīd biedrības valdē ir siguldietis Aivars Janelsītis – novadpētnieks, kurš daudz laika ziedojis sabiedriskam darbam, kas cieši saistīts ar kultūras, izglītības un sporta dzīves organizēšanu un popularizēšanu Siguldā daudzu gadu garumā, un Juris Ivars Čivčs – Latvijas politiski represēto apvienības Siguldas nodaļas vadītājs. Organizējot sadarbības projektus un konsultējot dažādos jautājumos, joprojām aktīvi biedrībā darbojas daudzi no atbalsta fonda dibinātājiem, bet pa gadiem klāt nākuši arī daudzi siguldieši un citi sabiedrībā zināmi cilvēki, piemēram – tūrisma biroja „Relakstūre” valdes priekšsēdētājs Hardijs Madzulis, Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors, profesors Aivars Vilnis Krastiņš, VAS „Latvijas dzelzceļš” pārstāve Aija Poča u.c. Goda biedru statusā ir akadēmiķis Jānis Stradiņš un izcilais vijolnieks Raimonds Ozols. Ikviens biedrības dalībnieks dažādās formās un saturā sniedz savu atbalstu muzejrezervāta darbībā.

Ar biedrības atbalstu regulāri tiek risināti dažādi juridiski jautājumi, organizēti sabiedriskie, kultūras un labdarības pasākumi, tiek uzturēta komunikācija ar citām sabiedriskajām organizācijām, kā arī piesaistīti finanšu līdzekļi un ziedojumi Turaidas muzejrezervāta mērķu realizācijai un attīstībai. Atbalsta biedrības biedri arī 2014. gadā aktīvi piedalījušies visos muzejrezervāta pasākumos, nevalstisko organizāciju rīkotajās aktivitātēs, sadarbojušies ar Siguldas novada domi, Vides un reģionālās attīstības  ministriju, Eiropas kustību Latvijā u.c.. 2014. gadā pēc Atbalsta biedrības biedra Ilgoņa Šteinberga iniciatīvas sadarbībā ar Latvijas Pastu tika izdota pastmarka „Turaidas pilij 800”, risināti jautājumi par Turaidas automašīnu stāvlaukumu nodošanu valsts īpašumā un nodošanu izmantošanai muzeja apmeklētāju un sabiedrības vajadzībām. Biedrība sniegusi atbalstu dažādu ar pētniecību, arheoloģiju, sabiedrības izglītošanu un muzejrezervāta kultūrvides sakārtošanu saistītu projektu īstenošanā.

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts