Turaidas
muzejrezervāts

_MG_0614

Turaidā notiek Latvijas Piļu un muižu asociācijas pilnsapulce


Trešdien, 25. februārī, Turaidas muzejrezervātā pulcējās Latvijas Piļu un muižu asociācijas (LPMA) dalībnieki, lai piedalītos gadskārtējā asociācijas pilnsapulcē. Turaidas muzejrezervāts ir LPMA ilggadējs biedrs un šogad uzņēma biedrus Turaidā.

Pilnsapulces sākuma daļā pēc LPMA prezidentes Baiba Dūdas ievadvārdiem, Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne sirsnīgi sveica visus kultūras mantojuma ekspertus un nozīmīgā misijas darba – kultūras mantojuma saglabāšanas – veicējus un iepazīstināja ar Turaidas muzejrezervāta darbību un aktualitātēm.

Pilnsapulces gaitā tika apstiprināts LPMA valdes ziņojums par paveikto 2014.gadā, pieņemts asociācijas 2015.gada darba plāns un budzēts, kā arī ievēlēts jauns valdes loceklis Jānis Lazdāns, kas pārstāv Padures muižu. Lai rosinātu ciešāku asociācijas biedru sadarbību, turpmākajā sanāksmes gaitā tika ievēlēti reģionu līderi. LPMA izpilddirektore Aira Andriksone rosināja diskusiju par iespējamiem kopīgiem dažādu finanšu instrumentu atbalstītu programmu projektu pieteikumiem, kuri veicinātu finanšu piesaisti kultūras mantojuma saglabāšanas nodrošināšanai un jaunu kultūras tūrisma produktu izveidošanai.

Pilnsapulces noslēgumā asociācijas dalībnieki apmeklēja Turaidas pili, kurā iepazinās ar jauno ekspozīciju „Krāsns podiņi – senlaiku bilžu enciklopēdija” un citām ekspozīcijām.

Latvijas Piļu un muižu asociācija dibināta 2000. gada 6.jūnijā. LPMA mērķis ir Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, piļu un muižu unikālās kultūrvēsturiskās vides saglabāšana, kopšana un atjaunošana, tūrisma un ar to saistītās infrastruktūras veicināšana un veidošana, rosinot sabiedrības pašiniciatīvu un pašorganizēšanos.

LPMA darbības virzieni un galvenie uzdevumi:

  • apvienot piļu un muižu attīstībā ieinteresētās fiziskās un juridiskās personas;
  • veidot attiecīgās mērķa programmas piļu un muižu attīstībai, iesaistot arvien plašāku sabiedrību;
  • veicināt optimālas tūrisma infrastruktūras izveidi Latvijā.

Par LPMA biedriem var būt juridiskas un fiziskas personas, kuras ir tieši saistītas ar Latvijas piļu un muižu apsaimniekošanu vai ar savu darbību atbalsta un popularizē Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi