Turaidas
muzejrezervāts

TMR iespieddarbi

Turaidas muzejrezervāta publikācijas elektroniskā formātā


Lai padarītu pieejamākus plašākai sabiedrībai muzeja pētnieciskā darba rezultātus, Turaidas muzejrezervāts sagatavojis vairākas iepriekšējos gados nodrukātās zinātniskās publikācijas elektroniskā variantā. Muzejrezervāta mājas lapā sadaļā PUBLIKĀCIJAS zem nosaukuma “E-grāmatas” var iepazīties ar sekojošiem darbiem:

  1. Ceļvedis. Turaidas vēsturiskais centrs. Turaidas muzejrezervāts
  2. Krimuldas Raganas depozīts
  3. Turaidas pils 16. – 18. gadsimta krāsns keramika
  4. Turaidas ziņas 1990 – 2002

Pateicoties Siguldas novada domes dāvinājumam, elektroniskā formātā tiks sagatavots arī viens no jaunākajiem muzejrezervāta iespieddarbiem – apjomīgais dokumentu krājums “Turaida 13. – 16. gadsimta dokumentos”, kas pie lasītājiem nonāca 2014. gadā.

Muzejrezervāta sagatavoto pētījumu digitalizācija dod iespēju plašākam pētnieku un interesentu lokam iegūt nepieciešamo informāciju, kā arī sniedz brīvu iespēju ikvienas paaudzes lasītājam sev ērtos apstākļos labāk iepazīt Turaidas vēsturiskā centra un Turaidas muzejrezervāta vēstures lapaspuses.

    Aktuāli, Jaunumi