Turaidas
muzejrezervāts

_MG_3677_samaz

Arhitektūras diplomprojekta piedāvājums Turaidas centra attīstībai


Turaidas muzejrezervātā Turaidas muižas pārvaldnieka jaunās dzīvojamās mājas vestibilā apskatāma izstāde – diplomprojekts „Turaidas centra attīstība”, kuru izstrādājusi Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studente Berta Lerhe.

Turaidas muzejrezervāta darbības un attīstības stratēģijā 2014-2023 plānota muižas kūts-staļļa kompleksa rekonstrukcija un muzejrezervāta ieejas kompleksa attīstība, tāpēc, lai veicinātu topošo arhitektu zināšanas un izpratni par kultūras mantojumu, muzejrezervāts atsaucās studentu un mācībspēku interesei un nodrošināja iespēju Turaidas vēsturiskā centra, infrastruktūras un konkrēto vēsturisko ēku izpētei.

Darba rezultātā tapa Bertas Lerhes diplomdarbs „Turaidas centra attīstība”, kurš piedāvā vienu iespējamo vīziju konceptuālā Turaidas muzejrezervāta apkārtnes teritorijas plānojumā, muzeja ieejas mezgla organizācijā, muzeja infrastruktūrai nozīmīgu funkcionālo apjomu arhitektoniskajā un telpiskajā risinājumā.

Diplomdarba ietvaros izstrādāti trīs galvenie apjomi – jauns muzeja apmeklētāju centrs vēsturiskajā kūts – laidara apbūves kompleksā, 20. gadsimta 70-to gadu ēdnīcas/bistro „Tūrists” restaurācija un Turaidas muižas dampšķūņa restaurācija.

Izstāde – diplomprojekts „Turaidas centra attīstība” apskatāma līdz 13.aprīlim darba dienās no 9.00 līdz 16.30 piesakoties Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centrā.

    Aktuāli, Jaunumi