Turaidas
muzejrezervāts

Dāvinājums Turaidas muzejrezervātam


Turaidas muzejrezervāta bibliotēkā nonācis dāvinājums no Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta - grāmatas, kas iznākušas sērijā “Atslēgas uz pagātni”.   Publikācijas tapušas  Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas  projekta  "Arheoloģija, pašvaldības un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā" ietvaros.

Publikācija ,,Kas ir arheoloģija?” pieder pie projekta gaitā tapušajām brošūrām, kurām mērķis ir populāri stāstīt sabiedrībai par arheoloģijas  zinātnes specifiku un arheoloģiskajiem pieminekļiem. Tā autori ir Rūdolfs Brūzis un Antonija Vilcāne, kura arheologa prasmes apguva un slīpēja profesora Jāņa Graudoņa (1913-2005) vadībā, pētot Turaidas viduslaiku pilsdrupas kompleksajā arheoloģiskajā ekspedīcijā 1976.-2000.gadā.  Publikācija iepazīstina ar vēstures zinātnes palīgdisciplīnas – arheoloģijas – vēsturi un specifiku. Tajā dots ieskats par arheoloģijas zinātnes veidošanos pasaulē un Latvijā, pievērsta uzmanība tās daudzveidīgajām nozarēm un virzieniem, izpētes metodēm, arheologa darba etapiem, kā arī arheoloģisko pieminekļu aizsardzības jautājumiem.

Vienlaicīgi projekta ietvaros iznākuši divi zinātniskie rakstu krājumi – “Arheoloģija un Etnogrāfija” 27. un 28. laidiens. 27. laidienā ievietoti arheologu pētījumi, kas balstīti uz Latvijas arheoloģisko materiālu krātuvēs uzkrāto artefaktu analīzi un hronoloģiski aptver laika periodu no akmens līdz dzelzs laikmetam. Analizēto artefaktu grupas ir dažādas – zvejas rīki, rotas, ieroči un tirdzniecības priekšmeti. 28. laidiens ir veltījums arheologam Adolfam Stubavam (1913–1986). Tajā apkopoti pētījumi, kas prezentēti LU Latvijas vēstures institūta organizētajā arheologa simtgadei veltītajā starptautiskajā konferencē Rīgā 2013. gada 27.-28. septembrī. Jāpiezīmē, ka ar arheologa A.Stubava vārdu saistās pirmie izrakumi Turaidas pilsdrupās - 1953. gadā  uzsākot darbu pie Turaidas pils Galvenā torņa atjaunošanas projekta, torņa pakājē tika veikti  izrakumi. Nelielā platībā A.Stubavs atsedza gadsimtu gaitā veidojušos zemes slāņus un senlietas, kuras pašlaik uzglabātas Turaidas muzejrezervāta krājumā.

Pateicamies Latvijas vēstures institūtam par grāmatu dāvinājumu! Projekta ietvaros izdotās grāmatas palīdzēs veidot izpratni par Latvijas vēsturi un kultūras mantojuma nozīmi.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts