Turaidas
muzejrezervāts


Grāmata “Turaida 13.–16. gadsimta dokumentos” pieejama arī elektroniskā formātā


Viens no jaunākajiem Turaidas muzejrezervāta iespieddarbiem grāmata “Turaida 13. – 16. gadsimta dokumentos” sagatavota lasīšanai elektroniskā formātā. Tā atrodama muzejrezervāta mājas lapā sadaļā E-grāmatas: http://www.turaida-muzejs.lv/e-gramatas/turaida-13-%E2%80%9316-gadsimta-dokumentos/

Grāmata elektroniskā formātā bez maksas pieejama plašam interesentu lokam, pateicoties Siguldas novada domes dāvinājumam Turaidas pils 800 gades laikā.

Grāmata “Turaida 13.–16. gadsimta dokumentos” ir vēstures tekstu apkopojums par Turaidas pili no 1214. līdz 1599. gadam kā Rīgas bīskapu un arhibīskapu rezidenci un militāru cietoksni, viduslaiku un agro jauno laiku pārvaldes un tiesu varas iecirkņa – fogtejas – centru, stārastiju Pārdaugavas hercogistē.  Grāmatā publicēti 497 teksti no pergamenta dokumentiem, papīra vēstulēm, hronikām, tai skaitā daudzu dokumentu oriģinālteksti un to tulkojumi latviešu valodā.  Tie atklāj Turaidas, Latvijas un Baltijas jūras reģiona vēstures lappuses, rāda sava laika dižciltīgo un zemes valdnieku uzskatus un vērtības, varas attiecības un militāras cīņas, dažreiz pat dod ieskatu pils un pilsnovada ikdienas norisēs un zemākas kārtas cilvēku dzīvē.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts