Turaidas
muzejrezervāts

Jaunums Turaidas pils Galvenajā tornī


Pilnveidojot apmeklētāju apkalpošanas kvalitāti, Turaidas mūra pils Galvenajā tornī kāpņu daļās izvietotas stabilas un drošas margas, lai, kāpjot pa stāvajiem pakāpieniem, cilvēki varētu pie tām gūt atbalstu un justies drošībā.

Margu tehnisko zīmējumu radījis dizainers Kristiāns Rudzītis, margas izkaluši SIA „Skava M” meistari kalēja Māra Spranča vadībā.

Jau pirmajās dienās pēc margu uzstādīšanas dažādu vecumu apmeklētāji, kuri ieradās Turaidā ne pirmo reizi, uzreiz pamanīja jaunumu un izteica atzinību par margu esamību.

Domājot par pieejamības uzlabošanu Turaidas muzejrezervātā, šogad tiek plānota arī margu uzstādīšana pie kāpnēm uz Turaidas Rozes piemiņas vietu un baznīcu un jaunu soliņu izvietošana teritorijā, apgaismojuma pilnveidošana Turaidas pils Galvenajā tornī u.c. darbi.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts