Turaidas
muzejrezervāts


Ceļvedis. Burg Treiden 800. Geschichte und Gegenwart


Burg Treiden 800. Geschichte und Gegenwart

Burg Treiden 800. Geschichte und Gegenwart

Ceļvedis „Burg Treiden 800. Geschichte und Gegenwart“ (Turaidas mūra pils 800 gadi. Vēsture un mūsdienas). Turaidas muzejrezervāts, Turaida: apgāds Mantojums, 56. lpp., 2015. Teksta autors ”Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis Turaidas muzejrezervāts”. Tulkojums vācu valodā: Evija Pumpuriņa. Dizains: Turaidas muzejrezervāts, Nauris Dainis. Grāmatā izmantoti fotoattēli no Turaidas muzejrezervāta krājuma, Alberta Linarta, Viļņa Pļaviņa, Naura Daiņa, „Aerovision” fotogrāfijas un Turaidas muzejrezervāta zinātniskā arhīva materiāli. ISBN 978-9984-823-31-7 Cena 3.00 euro

Ceļveža pirmajā daļā apkopota informācija par Turaidas mūra pils būvvēsturi, laikmeta norisēm, muzejrezervāta ieguldījumu viduslaiku pils saglabāšanā, izpētē, uzturēšanā un eksponēšanā.

Ceļveža otrā daļa veidota kā ekskursija pa Turaidas pili, kurā aprakstītas pils būves, to vēsture un mūsdienās skatāmās ekspozīcijas.

Grāmata bagātīgi ilustrēta, atspoguļojot Turaidas mūra pili dažādos gada laikos un sniedzot ieskatu pils ēkās izvietotajās ekspozīcijās.

 , ,        Aktuāli, Jaunumi, Publikācijas, Publikācijas un raksti  

Turaidas muzejrezervāts