Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas mūra pils virtuālā rekonstrukcija (16. gadsimts)


Turaidas mūra pils virtuālā rekonstrukcija (16. gadsimts)

Turaidas mūra pils virtuālā rekonstrukcija (16. gadsimts)

Ekspozīcijā “Turaidas pils būvvēsture 1214-1776”, kas izvietota Turaidas pils rietumu korpusa pagrabā, no 2015. gada maija  apskatāma Turaidas mūra pils virtuālā rekonstrukcija jeb 3D modelis. Tas balstās uz  pils arheoloģiskajā izpētē 1976. – 2000. gadā iegūtajām liecībām, pilkalna un ēku uzmērojumiem, kā arī arhitekta Gunāra Jansona (1928–2013) izstrādāto pils būvvēsturi un atspoguļo pils situāciju 16. gadsimta pirmajā pusē. Virtuālo rekonstrukciju digitālas animācijas veidā veidojusi SIA „Eximus Studio”.

Turaidas mūra pils veidojās pakāpeniski gadsimtu gaitā, līdz ar to ekspozīcijā var iepazīt rekonstrukcijas zīmējumus, kas attiecas uz 13. gadsimta pirmo pusi, 13./14.gadsimta miju un 15./16.gadsimtu, kad pils teritorija kopā ar divām priekšpilīm bija lielākā tās vēsturē. Nozīmīgākās pārbūves pilī tika veiktas 15. gadsimtā, līdz ar šaujamieroču attīstību pilnveidojot aizardzības sistēmu.  Augstāks un biezāks rietumu aizsargmūris veidoja kopīgu sienu ar tai piebūvētajām celtnēm – lielo un mazo pusapaļo torni, rietumu korpusu, dzīvojamo piebūvi ar siltgaisa apkures krāsni. Pils teritoriju būtiski palielināja ziemeļu virzienā, kur izveidoja jaunus ārējos vārtus starp diviem apaļiem torņiem, līdz ar to izveidojot gari izstieptu ziemeļu priekšpili. Tās austrumu malā veidojās saimniecības pagalms, bet rietumu pusē abpus ceļam uzcēla jaunus mūrus, starp tiem izveidojot garu, šauru eju – cvingeru.

16. gadsimta sākumā pie pils iekšējiem ziemeļu vārtiem cēla lielgabalu torni. Torņa diametra bija 14 m, bet sienu biezums sasniedza četrus metrus. No pirmajā stāvā izbūvētām šaujamlūkām lielgabalu uguns varēja segt ceļu pils rietumu nogāzē, aizsargāt cvingeru un ieeju pils pagalmā no ziemeļu priekšpils. 1590. gada revīzijā atzīmēts, ka tornim bijuši divi stāvi, koka platforma šaušanai un dēļu jumts. Līdz 20. gadsimta izrakumiem bija saglabājusies tikai torņa drupu apakšdaļa.

Virtuālā rekonstrukcija rāda Turaidu kā iespaidīgu militāru fortifikāciju 16. gadsimtā. Skatoties uz mūsdienu pils siluetu un restaurētajām ēkām, varam labāk iztēloties kā tā izskatījās pirms 500 gadiem.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts