Turaidas
muzejrezervāts

Jauns makets Turaidas pilī


Turaidas pils pusapaļā torņa trešā stāva ekspozīcija „Lielā pusapaļā torņa vēsture” papildināta ar maketu „Turaidas pils rietumu puses aizsardzības sistēmas daļa 16. gadsimtā”, un sākot ar šodienu, 5. jūniju, ar to var iepazīties muzejrezervāta apmeklētāji.

Makets izgatavots pēc arhitekta Gunāra Jansona (1928 – 2013) Turaidas pils 16. gadsimta rekonstrukcijas. Tas tapis sadarbībā ar SIA „Mākslas Fabrika 7”, ir veidots no mūsdienīgiem un izturīgiem materiāliem.

Maketā ir aplūkojama pils būves, kas ir saglabājusies un ir daļēji rekonstruētas, kā arī pils daļa, kas mūsdienās dabā nav redzama – vārti un lielgabalu tornis pie vārtiem jeb iekšvārtu tornis. Turaidas pils rietumu puses aizsardzības sistēma ir izbūvēta 15.gadsimtā un 16.gadsimta pirmajā pusē un ir saistīta ar ugunsšaujamo ieroču izplatību Livonijā. Mūra pili vajadzēja nocietināt pret iespējamo lielgabalu apšaudi, kā arī izbūvēt infrastruktūru lielgabalu izvietošanai. Pils drošībai kalpoja lielais pusapaļais tornis, iekšvārtu tornis, pils rietumu korpuss, pārbūvēts rietumu puses aizsargmūris, kas savienoja visas šīs daļas.

Ceram, ka jaunais makets īpaši iepriecinās mūsu jaunākos apmeklētājus, jo tas paredz interaktīvas darbības iespējas. Īpašais izgaismojums un torņa sienu šķērsgriezums ļauj ielūkoties lielā pusapaļā torņa un iekšvārtu torņa iekštelpās. Tajās apmeklētāja skatam paveras situāciju atveidojumi, kuri palīdz izzināt torņu funkcijas un pielietojumu.

Informāciju sagatavoja Turaidas muzejrezervāta Pētniecības un ekspozīciju nodaļas galvenais speciālists Jānis Rudzītis

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts