Turaidas
muzejrezervāts

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Baltica2015

Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” lielkoncerts „Mantojums. Dainu kalnam – 30” Turaidā. Foto galerija


Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” ietvaros 17.jūlija vakarā Turaidas muzejrezervātā lielkoncertā „Mantojums. Dainu kalnam – 30” tika daudzināts Dainu kalns un stāstīts par vispārcilvēciskajām vērtībām, kuru iedzīvināšanu un godāšanu gadu desmitiem ir akcentējusi Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne un tēlnieks Indulis Ranka iemūžinājis tās  akmens skulptūrās. Svētki izskanēja kopā savijoties latviešu, līvu un latgaļu tautasdziesmām, skanīgai gruzīnu vīru daudzbalsībai, it īpaši izdziedot vārdu „Turaida” neskaitāmos akordos, deju rakstos ņirbot portugāļu košajiem brunčiem, atklājoties igauņu jauniešu dejotpriekam  un lietuviešu brāļu kopībai. Ik dziesma, melodija un deja piepildīja Dainu kalnu ar nezūdošu enerģiju, kuru varēja smelties svētku apmeklētāji.

Atklājot svētkus, Latvijas Kultūras ministre Dace Melbārde pauda atzinību Turaidas muzejrezervātam par ieguldīto milzīgo darbu Dainu kalna veidošanā, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un folkloras kustības veicināšanā. Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne savā uzrunā īpaši akcentēja un rosināja izzināt kultūras mantojumā, Dainu kalnā un tautasdziesmās iekodētās vērtības. Valoda, ģimene, brīvība, dzīvība, tikumība, mīlestība, daba, cieņa, identitāte un ticība – vērtības, kas saprotamas ikvienam gan Latvijā, gan pasaulē. Gan Kultūras ministre Dace Melbārde, gan Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne izteica pateicību folkloras kopu dalībniekiem par viņu darbību, kopjot tautas tradīcijas, tās nododot ģimenēs no paaudzes paaudzē; pateicību par dziesmu prieku, svētku sajūtas radīšanu un prasmi tautas tradicionālo mantojumu uzturēt dzīvu.

Koncertā piedalījās 43 folkloras kopas no Latgales, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Sēlijas, latviešu folkloras kopas „Rēvele” (Igaunija), „Dūdalnieki” (Ziemeļanglija) un ārzemju ciemiņi: Folkloras klubs „MAATASA” no Igaunijas, Viļņas Valsts mežu uzņēmuma folkloras ansamblis NALŠIA un Viļņas Pedagoģiskās universitātes folkloras ansamblis PORINGĖ, Gruzijas ansamblis Mcheta un folkloras grupa LAVRADEIRAS DE MEADELA no Portugāles.

Turaidas muzejrezervāts izsaka sirsnīgu pateicību visiem vairāk nekā 750 koncerta dalībniekiem – jūsu skanīgās dziesmas, prieks acīs, ziedi Dainu kalnam un mīļie vārdi sildīja sirdis visiem svētku apmeklētājiem, rīkotājiem, Turaidas muzejrezervāta darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kas ik dienu strādā, lai  Dainu kalns nezaudētu savu vērtību.

Pateicība Siguldas novada Domei par finansiālo atbalstu svētku rīkošanā un festivāla norišu rīkošanā Siguldas novadā, īpašu paldies sakot, Dacei Plešai, Terēzijai  Leimanei, Guntai Rudzei, Sintijai Laizānei, Jeļenai Ozoliņai un Laurai Konstantei. Pateicība zemnieku saimniecībai „Ķikši” par dāvinātājiem stādiem un stādu audzētavai „Baižas” par bagātīgo ziedu klāstu koncerta mākslinieciskajam noformējumam. Pateicība Ilgai Irbei un visiem mazajiem palīgiem – Turaidas muzejrezervāta Kultūrvides nodaļas darbinieku bērniem par palīdzību Dziesmu dārza izrotāšanā un Ziedošā Dainu kalna dekora veidošanā.

Dainu kalns aicina! Dainu kalns skan!

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi