Turaidas
muzejrezervāts


Turpinās izrakumi Turaidas Jāņkalnā


Siguldas novada skolēni un muzejrezervāta speciālisti uzsākot darbus

Siguldas novada skolēni un muzejrezervāta speciālisti uzsākot darbus

Šī gada jūlijā tiek uzsākti atkārtoti arheoloģiskie pārbaudes izrakumi Turaidas Jāņkalnā – tā ziemeļu puses paaugstinājumā – iespējamajā senākā Turaidas ķieģeļu cepļa vietā.

Kalns pētīts jau 2013. gadā – tā tālākajā, ar lēzenu gravu dabīgi norobežotajā dienvidu galā tika konstatēta seno Gaujas lībiešu apbedījumu vieta – tiem līdzdotās rotas un sadzīves priekšmeti – naži, cirvis, aproce, pakavsakta un spirālgredzens. Daļa atrasto senlietu ir viena no norādēm, ka senie somugri – lībieši Gaujas lejtecē ienākuši jau m. e. 10. gadsimtā, ne kā agrāk uzskatīja – 11. gadsimtā.

Kalna ziemeļu pusē pētījumi tika veikti 2014. gadā ar nolūku konstatēt iespējamā senā Turaidas ķieģeļu cepļa atrašanās vietu. Izrakumos tika atrasti 13. – 16. gadsimtā gatavoti jumta kārniņu fragmenti. Kā arī veseli un fragmentāri viduslaiku ķieģeļi, kas ļāva secināt, ka senie Turaidas pils keramikas būvmateriāli, visticamāk, izgatavoti tieši šeit.

Šogad plānots turpināt izrakumus senās ķieģeļnīcas vietā. Izrakumu dalībnieki, tāpat kā iepriekšējos gadus, Siguldas novadā deklarētie skolēni. Darbus finansē Siguldas novada pašvaldība un Turaidas muzejrezervāts.

Pētījumu gaitā paredzēts turpināt atsegt iepriekšējā gadā konstatēto uzkalna virsmas ķieģeļu bruģējumu, noskaidrot tā robežas un iegūt papildus informāciju par šo mākslīgās izcelsmes uzkalnu.

Egils Jemeļjanovs
TMR galvenais speciālists, arheologs

    Aktuāli, Jaunumi