Turaidas
muzejrezervāts

Uzsākta Šveices mājas klēts restaurācija


Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta teritorijā saglabājusies Šveices mājas klēts ēka, kas ir viena no autentiskajām bijušās Turaidas muižas Šveices mājas ansambļa ēkām. Šobrīd pabeigta ir ēkas kultūrvēsturiskā izpēte un augustā uzsākta Šveices mājas klēts restaurācija un atjaunošana. Šveices mājas klēts restaurācijas mērķis ir izcilas koka arhitektūras ēkas saglabāšana, turpinot Turaidas muižas saimnieciskās apbūves kompleksa restaurāciju.

Šveices mājas klēts ēka būvēta guļbūves konstrukcijās uz nosacīti augstiem laukakmeņu mūra pamatiem. Ēka segta ar divslīpņu jumtu. Klēts tehniskais stāvoklis ir kritisks. Klēts ārsienas ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī - lielākā daļa apakšējo vainagbaļķu pilnībā satrupējuši, guļbaļķu izvirzīto galu kopa iekšējām šķērssienām pie klēts austrumu sienas pārlūzusi. Ēkas stāvs pārsegts ar apaļkoka sijām, kuras ēkas vidusdaļā ievērojami ielīkušas.

Restaurācijas-atjaunošanas darbu gaitā tiks nomainīti visi neatgriezeniski bojātie guļbaļķi. Jaunie guļbaļķi tiks izvēlēti izmēros maksimāli tuvi oriģinālam. Vainagu stūri tiks iesieti pakšos, pārlaižot baļķu galus tā kā oriģinālajiem pakšiem. Iesējums tiks ierīkots, atdarinot oriģinālu. Durvis un vārti tiks izgatavoti no jauna pēc iepriekš izstrādātiem darba zīmējumiem. Jumts tiks iesegts ar  skujkoka skaidām.

Restaurācijas darbu būvprojektu izstrādāja SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, restaurācijas darbus veic SIA „Balga”, kam ir liela pieredze seno koka ēku restaurācijā, un Turaidas muzejrezervāta restauratori.

Klēts restaurāciju plānots pabeigt līdz 2015. gada 30. oktobrim.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts