Turaidas
muzejrezervāts

Turaidā viesojas kolēģi no Baltkrievijas


Turaidas muzejrezervātā 14.septembrī viesojās Nacionālā Polockas vēstures un kultūras muzejrezervāta darbinieki. Viņu pulks bija liels – vairāk nekā 50 vadošie darbiniekiem un galvenie speciālisti, jo Nacionālais Polockas vēstures un kultūras muzejrezervāts ir 11 muzeju apvienība.

Kolēģus no Baltkrievijas sagaidīja Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne un iepazīstināja ar Turaidas muzejrezervāta darbības principiem un attīstības stratēģiju. Nacionālā Polockas vēstures un kultūras muzejrezervāta direktore Tamāra Jumantajeva pastāstīja par viņu muzejrezervāta darbību un izteica pateicību par sirsnīgo uzņemšanu un iespēju iepazīt Turaidas muzejrezervāta daudzveidīgās ekspozīcijas. Sarunā tika meklēts kopīgais un atšķirīgais muzejrezervātu darbībā un muzeju darbinieki bija iepriecināti dalīties pieredzē.

Pēc sarunas polockieši Turaidas muzejrezervāta gidu vadībā devās iepazīt Turaidas vēsturisko centru, ekspozīcijas  Turaidas mūra pilī, baznīcā, Dainu kalnā un muižas saimnieciskajā centrā, kā arī apmeklēja Turaidas muzejrezervāta krājumu un Apmeklētāju centru.

Nacionālais Polockas vēstures un kultūras muzejrezervāts ir unikāla teritorija, kuras pieminekļi tiek aizsargāti, pētīti un pielāgoti muzeju ekspozīcijām. Vairāki no 11 muzejiem izvietoti arhitektūras pieminekļos: Sofijas katedrālē, bijušās Jezuītu kolēģijas korpusa ēkā, Luterāņu baznīcā, Pareizticīgo brālības skolā, dzīvojamajās mājās, kas celtas Polockā 19./20.gs.mijā, Pētera I namiņā u.c. Muzejrezervāts kopā ar tā aizsargājamo zonu un muzejiem ir galvenais kodols, kas veido priekšnosacījumu Polockas kā pilsētas kultūrvēsturiskajai vērtībai. Polocka ir Baltkrievijas senākā pilsēta un, līdzīgi kā senā Grieķija tiek uzskatīta par Eiropas civilizācijas šūpuli, Polocka ir Baltkrievijas valstiskuma un kultūras šūpulis.

    Aktuāli, Jaunumi