Turaidas
muzejrezervāts

ZPkonference_ieluugums10_GALA1

5. novembrī – Turaidas muzejrezervāta gadskārtējā zinātniski praktiskā konference


Turaidas muzejrezervāta
gadskārtējā zinātniski praktiskā konference

 2015. gada 5. novembrī plkst. 10.00

Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā mājā

 KONFERENCES PROGRAMMA

9.30 – 10.00 – Reģistrācija, iepazīšanās ar izstādi „Turaida Indriķa hronikā”, grāmatu galds –Turaidas muzejrezervāta jaunākie izdevumi

10.00 – 10.15 – Konferences atklāšana

10.15. – 10.45 – Turaidas muzejrezervāts ceļā uz Latvijas Valsts simtgadi
                                Anna Jurkāne, Turaidas muzejrezervāta direktore

 10.45 – 11.15 – Tēlniecība Turaidā – daļa no veseluma
                              Ruta Čaupova, mākslas zinātniece

11.15 – 12.00 – No tautas par nāciju: Aspazijas un Raiņa daiļrade
                              Dagmāra Beitnere-Le Galla, kultūras socioloģe,
LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece

12.00 – 12.15 – Biolokāciju zonas un to eksponēšanas iespējas Turaidas muzejrezervātā
                             Arisa Pastuhova, Turaidas muzejrezervāta sadarbības un kultūras mantojuma projektu vadītāja

12.15 – 12.30 – Arheoloģiskie atklājumi Turaidas viduslaiku ķieģeļcepļa vietā
                             Egīls Jemeļjanovs, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

12.30 – 13.00 – Kafijas pauze

13.00 – 13.25 – Saimnieka tēla atspoguļojums Turaidas muzejrezervāta topošajā ekspozīcijā
                               Edgars Ceske, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

13.25 – 13.55 – Skola Turaidā pilsmuižas pavēnī
                              Uģis Niedre, vēsturnieks, etnogrāfs

13.55 – 14.15 – Restaurētā saimniecības ēka pie Turaidas Šveices mājas
                             Mārtiņš Kuplais, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja galvenais krājuma glabātājs, etnogrāfs

14.15 – 14.40 – Turaidas muižas vagara māja
                              Ina Līne, Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste

14.40 – 15.00 – Turaida Indriķa hronikā
                              Jānis Rudzītis, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

15.00 – 15.15 Konferences noslēgums un Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” vokālās grupas “Siguldiņa” muzikāls sveiciens

Dalība konferencē bez maksas

    Aktuāli, Pasākumi