Katalogs “Baltu un Baltijas somu senlietas Turaidas muzejrezervāta krājumā” | Turaidas muzejrezervāts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort

Turaidas
muzejrezervāts


Katalogs “Baltu un Baltijas somu senlietas Turaidas muzejrezervāta krājumā”


Baltu un Baltijas somu senlietas Turaidas muzejrezervāta krājumā

Baltu un Baltijas somu senlietas Turaidas muzejrezervāta krājumā

Katalogs “Baltu un Baltijas somu senlietas Turaidas muzejrezervāta krājumā. 3. gadu tūkstotis pr. Kr. – 13. gadsimta pirmā puse”, Rīga: izdevniecība Zinātne, 2015. – 191. lpp. Sastādītāja Ligita Beitiņa. Zinātniskais redaktors Dr.hist. Guntis Zemītis. ISBS 978-9984-879-96-3
Cena 6.00 euro

Turaidas muzejrezervāta izdotajā Baltu un Baltijas somu senlietu katalogā informācija publicēta latviešu un angļu valodās. Izdevums sastāv no divām daļām – raksti un senlietu katalogs ar priekšmetu attēliem un anotācijām.

Katalogs “Baltu un Baltijas somu senlietas Turaidas muzejrezervāta krājumā” izmantojams gan akadēmiskajā darbā, gan muzeju pētniecībā, gan kā palīglīdzeklis vēstures programmas apgūšanai augstskolās un vispārizglītojošās skolās.

Grāmatu var iegādāties Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centrā.

No Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta direktora, Dr. hist. Gunta Zemīša priekšvārda katalogam: “Arheoloģiskais priekšmets, ja vien pēc izņemšanas no zemes ir nonācis pareizās rokās, nav nedzīvs. Tieši pretēji – no nedzīva, materiāla priekšmeta tas kļūst par dzīvu pagātnes liecību, kurai ir savs stāsts. Katrs priekšmets ir kā gabaliņš lielajā mozaīkā, kura stāsta par tautu vēsturiskajiem likteņiem. Katalogs “Baltu un Baltijas somu senlietas Turaidas muzejrezervāta krājumā. 3. gadu tūkstotis pr. Kr. – 13. gadsimta pirmā puse” rāda priekšmetus, kas ļauj restaurēt viena Latvijas reģiona vēsturi vairāk nekā četru gadu tūkstošu garumā. Ar kataloga starpniecību senlietas kļūst pieejamākas gan pētniekiem, gan interesentiem kā Latvijā, tā arī ārzemēs. Nav šaubu, ka tas palīdzēs ievīt vēl kādu jaunu dzīparu jau tā krāšņajā Turaidas novada vēsturē.”

Grāmatas SATURS:

Priekšvārds. Guntis Zemītis
Jānis Ciglis. Baltu un Baltijas somu kultūras mijiedarbība Gaujas lejteces reģionā līdz 13. gadsimta sākumam
Ligita Beitiņa. Baltu un Baltijas somu senlietas Turaidas muzejrezervāta krājumā. 3. gadu tūkstotis pr. Kr. – 13. gadsimta pirmā puse

BALTU UN BALTIJAS SOMU SENLIETU KATALOGS

Vēlā neolīta, bronzas un agrā dzelzs laikmeta senlietas. 3.g.t.pr.Kr. – 1.gs.sākums
Akmens kalti
Akmens cirvji
Vīlētāju II kapu uzkalniņš

Dzelzs laikmeta un agro viduslaiku senlietas. 1.gs. – 13. gs. pirmā puse
Melkertu senkapi
Siguldas Krusta kalns
Liepeņu I senkapi
Kubeseles pilskalns
Kārļa kalna pilskalns
Turaidas Jāņkalns
Liepeņu senkapi II
Jaunā kapsēta jeb Tālēnu senkapi
Saksukalna senkapi
Priežu senkapi
Doles Raušu otrais (kalēja darbarīku un izstrādājumu) depozīts
Turaidas pilskalns
Sateseles pilskalns
Turaidas Baznīckalna kapsēta
Savrupatradumi

Saīsinājumi

 

    Aktuāli, Jaunumi, Publikācijas, Publikācijas un raksti