Turaidas
muzejrezervāts

Keramikas restauratori dalās ar pieredzi Atēnās


2015. gada 24.–26. septembrī Akropoles muzejā Atēnās norisinājās nozīmīga Eiropas senās keramikas pētniecības un restaurācijas speciālistu konference – EMAC 2015. Viena no aktuālām tēmām, tāpat kā Latvijā, ir saistīta ar arheoloģiskās keramikas restaurācijas problēmām un risinājumiem, par ko konferencē bija sagatavoti četri stenda referāti, tai skaitā divi no Grieķijas, viens no Krievijas un viens no Latvijas. Mūsu valsti pārstāvēja keramikas restauratores Jana Lībiete un Inta Tiltiņa ar stenda referātu “Turaidas pils 13.–18. gadsimta arheoloģisko priekšmetu restaurācija”.

Restauratore I.Tiltiņa pastāstīja, ka tā bija lieliska iespēja iepazīties ar citu valstu keramikas restauratoriem un zinātniekiem. Kopumā konferencē tika lasīti vairāk nekā 50 referāti par dažādām keramikas pētniecības metodēm un ķīmisko izpēti. Tika meklēts kopīgais un atšķirīgais dažādu reģionu un laika posmu keramikas sastāvos. Konference notika Akropoles muzejā, kas ir jauns, ļoti moderns un interesanti iekārtots. Varēja ne tikai apskatīt ļoti pārdomāti izveidoto ekspozīciju, bet arī skatīt to visu no saglabātības un eksponēšanas viedokļa. Vitrīnas, gaismas, klimata kontrole – tas viss ir atstājis lielu iespaidu. Stenda referātu sesijas notika Atēnu Angļu skolā, kur bija izvietoti vairāk nekā 145 stenda referāti. Sesija notika divās daļās, lai visiem būtu iespējams gan papildus stāstīt par savu stenda referātu, gan aplūkot kolēģu veikumu. Tika apmeklēts arī viens no nozīmīgākajiem muzejiem pasaulē - Atēnu Arheoloģijas muzejs. Neskaitāmie dārgumi, zelta priekšmeti, grieķu keramikas vāzes atstāja ļoti lielu iespaidu, jo pirms tam tik daudzas vēsturiski nozīmīgas lietas vienkopus nebija redzētas. Iegūtie pozitīvie iespaidi, cerams, palīdzēs turpmākajā darbā, saglabājot un restaurējot Latvijas keramiku.

Jāpiezīmē, ka Turaidas pils arheoloģiskajos izrakumos Jāņa Graudoņa vadībā 1976.–2000. ir atrasts liels skaits keramikas priekšmetu un fragmentu. Pēdējos gados īpaša uzmanība pievērsta krāsns podiņu kolekcijai, kuru restaurācijā piedalījās J.Lībiete. Krāsns keramikas izpētē 2012. gadā tika piesaistīta mākslas vēsturniece Dr.hist. Ieva Ose, kā arī Rīgas Tehniskās Universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras speciālisti profesores Dr.sc.ing. Līga Bērziņas-Cimdiņas vadībā. Rezultātā tapa publikācija „Turaidas pils 16.-18.gs. krāsns keramika. Sast. Ieva Ose” (2013), kā arī jauna ekspozīcija “Krāsns podiņi – senlaiku bilžu enciklopēdija” Turaidas pils lielā pusapaļā torņa piektajā stāvā (2014). Tajā aplūkojami gan arheoloģiski atklāto podiņu fragmenti, gan arī restaurētie krāsns podiņi, kas raksturo ne tikai reformācijas norises renesanses stila izpausmes Livonijā, bet arī restauratoru darbu. Darbs pie Turaidas pils vēsturiskās keramikas turpinās, un nākotnē iecerēts darbs pie kataloga par Turaidas muzejrezervāta krājuma 11.-18.gs. māla traukiem, kur tiks iekļautas arī I.Tiltiņas restaurētās unikālās 17. gadsimta māla krūzes.  Vēsturiskās keramikas restaurācija prasa prasmes, zināšanas un pieredzi, kas novērtēta ar vairākkārtēju Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu restaurācijas projektos. Arī  keramiķu piedalīšanās starptautiskajā konferencē Atēnās bija iespējama ar VKKF atbalstu.

Liels prieks, ka mūsu restauratoru darba pieredze ar Turaidas pils arheoloģisko keramiku ir izskanējusi Eiropā!

Vija Stikāne Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece zinātniskajā darbā

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts