Turaidas
muzejrezervāts


9. janvārī – Zvaigznes dienas Pateicības pasākums un TMR Atbalsta biedrības kopsapulce


Uzsākot Jauno gadu un iezīmējot Zvaigznes dienu, 9. janvārī plkst. 14.00 Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamā mājā tikties kopsapulcē aicināti visi Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības biedri. Zvaigznes diena ir Turaidas muzejrezervāta Pateicības pasākums ikvienam Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības biedram par ieguldīto atbalstu, atsaucību un darbību 2015. gadā.  Šajā dienā īpaši aicināti piedalīties arī visi interesenti, kas vēlas iesaistīties Atbalsta biedrības darbībā un kļūt par tās biedriem.

PROGRAMMA

Plkst. 14.00 – 16.00

  • Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētājas Ilzes Krastiņas uzruna
  • Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības valdes locekļa Aivara Janelsīša pārskats par Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības darbību 2015. gadā un darba plāns 2016. gadam
  • Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes uzruna un ieskats 2016. Gadā
  • Pārskats par biedrības finansiālo un administratīvo darbību

Plkst. 16.00     Aktiera Arta Robežnieka priekšnesums “Čaks. Dzeja. Mūzika”

Plkst.16.40      Sarunas pie kafijas tases

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrība ir brīvprātīga apvienība – bezpeļņas nevalstiska organizācija, kas darbojas ar mērķi sniegt atbalstu un intelektuālo ieguldījumu dabas un kultūras mantojuma aizsardzībā un uzturēšanā, lai saglabātu un pilnveidotu Turaidas muzejrezervātu un tā tuvāko apkārtni kā nozīmīgu Latvijas kultūrvēsturisko objektu nākošajām paaudzēm, veicot publisku darbību.

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrība izveidojusies no Turaidas pils atbalsta fonda, kas dibināts 2002. gada 16. aprīlī, īsi pēc 2002. gada februāra bīstamajiem zemes nogruvumiem Turaidas pilskalnā. Šī dabas stihija bija apdraudējums gan cilvēku dzīvībai, gan izcila vēstures pieminekļa – Turaidas pils – pastāvēšanai. Muzejrezervāta un fonda sadarbība, kā arī aktīvā sabiedrības rīcība sekmēja pilskalna nostiprināšanas darbus. Lai organizācijas turpmākā darbība atbilstu Turaidas muzejrezervāta kā kopuma atbalsta fonda statusam, 2005. gada 12. decembrī notika Turaidas pils atbalsta fonda pārreģistrācija par Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrību.

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrībā 2015. gadā darbojas 61 biedrs. Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja un aktīva tās biedre ir zvērināta advokāte Ilze Krastiņa. Šobrīd biedrības valdē ir siguldietis Aivars Janelsītis – novadpētnieks, kurš daudz laika ziedo sabiedriskam darbam, kas cieši saistīts ar kultūras, izglītības un sporta dzīves organizēšanu un popularizēšanu Siguldas novadā, un Juris Ivars Čivčs – Latvijas politiski represēto apvienības Siguldas nodaļas vadītājs. Organizējot sadarbības projektus un konsultējot dažādos jautājumos, biedrībā aktīvi darbojas daudzi siguldieši un sabiedrībā zināmi cilvēki. Goda biedru statusā ir akadēmiķis Jānis Stradiņš un izcilais vijolnieks Raimonds Ozols. Ar biedrības atbalstu regulāri tiek risināti dažādi juridiski jautājumi, tiek uzturēta komunikācija ar citām sabiedriskajām organizācijām, kā arī piesaistīti finanšu līdzekļi un ziedojumi Turaidas muzejrezervāta mērķu realizācijai un attīstībai.

Atbalsta biedrības biedri arī 2015. gadā aktīvi piedalījušies visos muzejrezervāta pasākumos, nevalstisko organizāciju rīkotajās aktivitātēs, sadarbojušies ar Siguldas novada domi, Vides un reģionālās attīstības  ministriju, Eiropas kustību Latvijā u.c. Biedrība sniegusi atbalstu dažādu ar pētniecību, arheoloģiju, sabiedrības izglītošanu un muzejrezervāta kultūrvides sakārtošanu saistītu projektu īstenošanā.

Vairāk informācijas pa tālr. 67971402 (Inta Mikanovska-Mikalovska).

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi