Turaidas
muzejrezervāts

Dalība Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja konferencē


Katru gadu februāra mēnesī Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs (LEBM) rīko gadskārtējo konferenci, kurā informē par paveikto iepriekšējā gadā un seno ēku restaurācijas jaunumiem Latvijā. Šajā konferencē, kas notiks 2. februārī, piedalīsies arī Turaidas muzejrezervāta direktores vietnieks pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos Dainis Linmeijers, kurš stāstīs par Turaidas Šveices mājas saimniecības ēkas restaurācijas gaitu, kas tika veikta 2015. gada vasarā un rudenī sadarbībā ar būvfirmu “Balga” un LEBM galveno krājuma glabātāju Mārtiņu Kuplo.

Ēkas restaurācijas process. 2015. gads

Ēkas restaurācijas process. 2015. gads

Ēka atrodas Turaidas vēsturiskajā centrā uz rietumiem no Siguldas – Inciema ceļa un ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Turaidas muzejrezervāts” (valsts aizsardzības Nr. 2606) daļa. Savulaik tā noslēgusi t.s. Šveices mājas kompleksa pagalma rietumu malu. Lai gan pati Šveices māja šobrīd dabā vairs nav redzama, zem zemes saglabājušies tās pamatu fragmenti, tomēr daļa no pagalma teritorijas nav pārveidota un šodien respektējama kā kultūrvēsturiska vērtība. Šveices mājas saimniecības ēka būvēta vienlaikus ar Šveices māju 19. gadsimtā. Tā redzama arī 1903(5). gada Turaidas apbūves plānā kopā ar pārējām Šveices mājas ansambļa ēkām. Gadu gaitā tā piedzīvojusi funkcijas maiņas, taču lielas pārbūves to nav skārušas.

Ēka ir brīvi stāvoša vienstāva būve ar taisnstūra plāna formu. Saglabājies ir ēkas autentiskais būvapjoms. Fasāžu autentiskuma pakāpe ir augsta, jo tās saglabājušās ar nelielām atgriezeniskām izmaiņām un līdz ar to ēka kopumā nes kultūrvēsturisku vēstījumu vairāk kā simts gadu garumā. Tieši oriģinālās substances nepārveidotība un ļoti rūpīga tās restaurācija/atjaunošana ļauj ēku uztvert kā gadsimtu vecu arhitektūras liecību.

Pēc ēkas atjaunošanas darbu pabeigšanas saimniecības ēka kā objekts iekļauta muzeja ekspozīcijā un tiek izmantota kā muzejrzervāta krājumu telpa, saglabājot iespēju muzeja apmeklētājiem apskatīt objektu no ārpuses.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts