Turaidas
muzejrezervāts

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrība uzsāk jaunu darba gadu


Zvaigznes dienas noskaņās 9. janvārī Turaidas muzejrezervātā pulcējās Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības biedri, lai kopīgi atskatītos uz 2015. gadā paveikto un vienotos par jauniem darbiem 2016. gadā. Kā teica biedrības valdes loceklis Aivars Janelsītis: “Tradicionāli izveidojies, ka biedrības valdes darbības atskaites periods noris no Zvaigznes dienas līdz Zvaigznes dienai ar saules atgriešanos, un tas ir likumsakarīgi, jo biedrību izveidoja kā gaismas staru, kad likās, viss brūk, slīd un jūk.”

Tikšanās bija kā Pateicības pasākums Atbalsta biedrības biedriem par ieguldīto darbu, idejām un atsaucību, kā arī biedrības kopsapulce. Pateicību ikvienam par darbu pauda gan Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Ilze Krastiņa, gan Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, kura iepazīstināja arī ar paveikto Turaidas muzejrezervātā 2015. gadā. TMR Atbalsta biedrības galvenais veikums 2015. gadā  ir aktīva līdzdalība muzejrezervāta organizētajos daudzpusīgajos izglītojošajos pasākumos, sadarbība jautājumos ar Siguldas novada domi, citām NVO novadā un valstī, kas sakrīt ar TMR interesēm un darbību, novadpētniecību, vēsturi, dabas aizsardzību, aktīva muzejrezervāta darbības popularizēšana masu medijos, dalība Latvijas Būvinženieru savienības pasākumos un Eiropas kustībā Latvijā, informācijas sagatavošana Latvijas Būvinženieru savienības veidotajai grāmatai “Latvijas būvniecība 100 gados” par Siguldas 8 objektiem (to skaitā arī par Turaidas muzejrezervātu), kura taps izdota par godu Latvijas 100gadei. Daudz paveikts, arī konsultējot muzejrezervātu juridiskos jautājumos, risinot zemes nomas sakārtošanu Turaidas auto stāvvietā u.c. problēmu risināšanā.

2016. gadā tiek nolemts iesākto turpināt, organizēt Atbalsta biedrības biedru mākslas darbu izstādi akcijas “Muzeju nakts 2016” laikā un, sagaidot fotogrāfa Mārtiņa Buclera 150. gadu jubileju, organizēt plašu pasākumu programmu un izstādi Turaidas muzejrezervātā.  Tiek apstiprināts arī galveno darbības virzienu plāns 2016. gadam.

Tikšanās atklāšanā Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Ilze Krastiņa uzrunāja klātesošos, paužot sirsnīgu pateicību ikvienam, kas savu brīvo laiku ziedojis, domās bijis Turaidā un atbalstījis muzejrezervāta darbību dažādās jomās.  Uzruna ir iedvesmojoša, sirsnīga un darboties mudinoša, tāpēc sniedzam ieskatu Ilzes Krastiņas uzrunā:

Ar patiesu prieku atzīmēju, ka jau 13 gadu mūsu biedrībai muzejs organizē Pateicības pasākumu, kas sakrīt ar mūsu biedrības kopsapulci un atskatīšanos uz pagājušajā gadā padarīto. Ar lepnumu varu paziņot, ka mums jau ir 61 biedrs, muzeja apmeklētība ir augusi, līdz ar to arī ieņēmumi. Pagājušajā gadā Turaidas muzejrezervāta direktores darbs ir novērtēts ar augstāko valsts apbalvojumu Atzinības krustu. Darbs muzejā sprēgā, viss notiek uz labu. Pagājušajā Zvaigznes dienā es runāju par to, kas ir laime, cilvēcisku laimi novēlot visiem – ceru, ka esat bijuši laimīgi. Tā jāprot sajust, jāmāk atrast.

Biedrībai bijis arī bēdīgs notikums – 2015. gada košajā ziedēšanas laikā jūlijā mūžībā aizgājis visskaistākā Siguldas dārza kopējs, biedrības ilggadējs biedrs, muzejrezervāta ilggadējs darbinieks Reinholds Hermanis. Pieminēsim viņu ar klusuma brīdi”…

Ja par klusumu, tad šogad Jaunajā gadā novēlu iemācīties klausīties klusumu. Savā laikā Zenta Mauriņa ir teikusi: “Sīkākais un dižākais noslēpums notiek klusumā”. Klusi veras ziedu pumpurs, klusi pie debesīm staigā zvaigznes, klusi uzlec un noriet saule, nevienam nedzirdot, klusi Dievs ienāk istabā un svētī laba darba darītājus! Domāju, ka mūsu Dieva dārzs un tā kopēji nav aizmirsti un tiek svētīti 2016. gadā.

Novēlu, lai Zvaigznes dienas spožā zvaigzne nākošām paaudzēm parāda, kā labāk saskatīt mūsu kultūras bagātību saglabāšanas ceļu. Gribu izcelt muzeja spēju popularizēt latviskās tradīcijas, gadskārtu svētkus un atbalstīt folkloras kustību.

Latvijas simtgadei par godu sapņoju biedrības vārdā iesniegt projektu VKKF par Turaidas Rozes piemiņas vietas rekonstrukciju un Turaidas Rozei veltīta pieminekļa izgatavošanu, jo viņa ir leģenda, sievietes uzticības un mīlestības simbols. Tās ir vērtības, kas šodien varbūt pietrūkst mūsdienu sievietēm.

Lai šī gada moto ir: “Cilvēks ir dzīves atslēga!”

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts