Turaidas
muzejrezervāts

IMG_3348

Sveicam Ēvaldu Mugurēviču nozīmīgajā jubilejā!


Turaidas muzejrezervāts sirsnīgi sveic sadarbības partneri,
LZA akadēmiķi, prof., dr.habil.hist. Ēvaldu Mugurēviču 85 gadu jubilejā!

Vēlam veselību, tikpat možu izziņas garu un darbu piepildījumu!

Ēvalds  Mugurēvičs dzimis 1931. gada 6. aprīlī Rēzeknes apriņķa Barkavas pagastā.  Pēc studijām Latvijas Valsts Universitātē viņš 1956. gadā sāk strādāt Latvijas vēstures muzejā, no 1958. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas Latvijas vēstures institūtā, kurā no 1971. gada vada arheoloģijas nodaļu. 1984. gadā viņš kļūst par vēstures zinātņu doktoru, 1997. gadā par habilitēto vēstures doktoru. No 1984. līdz 1995. gadam Latvijas Universitātes mācībspēks. 2002. gadā Ēvaldu Mugurēviču ievēl par Vācijas arheoloģijas institūta ārzemju locekli.

Ēvalds Mugurēvičs pētījis Latvijas vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku arheoloģiju. Vadījis arheoloģiskos izrakumus Lokstenes pilskalnā, Mārtiņsalā, Oliņkalnā, kā arī Sabilē, Piltenes pilsdrupās un senpilsētā, Dundagas pilī, Rēzeknes pilsdrupās, Dinaburgas pilskalnāun citur. Pēc 1990. gada viņš pievērsās arī Livonijas hronikutulkošanai un komentēšanai. 2011. gadā Ēvaldam Mugurēvičam tika piešķirta Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa.

6. aprīlī LU Humantiāro un sociālo zinātņu centrā tika atklāts jaunākais Ēvalda Mugurēviča veikums – “Dionīsija Fabrīcija Livonijas vēsture” tulkojums latviešu valodā un komentāri. Sveicam!

    Aktuāli, Jaunumi