Turaidas
muzejrezervāts

_DSC4625_samaz

27. maijā – Muzejnieku diena Turaidā


Latvijas Muzeju biedrība sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu aicina visus Latvijas muzejus piedalīties  LATVIJAS MUZEJU DIENĀ īpaši aizsargājamā kultūras piemineklī – Turaidas muzejrezervātā 2016. gada 27. maijā.

Svētkos savu dalību pieteikuši 50 Latvijas muzeju pārstāvji un kopējais  skaits jau pārsniedz 540 dalībniekus. Svētkos piedalīsies Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas pārstāvji, tiks apbalvoti muzeju darbinieki, kuri nostrādājuši muzejā 25 darba gadus. Notiks Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas “Zelta puteklis 2015” pasniegšana 9 nominācijās un kopīgas profesionālas sarunas par Latvijas muzeju aktualitātēm. Svētku gaitā tiks iepazītas Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijas, būs svētku koncerts, kopīgas neformālas sarunas un sadziedāšanās.

 PROGRAMMA

10.00 -11.00 – Reģistrācija pie Turaidas muižas pārvaldnieka jaunās dzīvojamās mājas, rīta kafija brīvdabā, grupas “Bella trio” mūzika

11.00 – 11.40 – Atklāšana, uzrunas un muzejnieku godināšana

11.40 – 12.15 – Latvijas Muzeju biedrības Gada balvu “Zelta puteklis 2015” pasniegšana

12.15 – 12.30 – Grupas “Bella trio” muzikāls sveiciens

12.30 – 14.00 – Tematiskas profesionālās ekskursijas un “iesildošās” sarunas vai pārskata ekskursijas Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijās:

 1.  “Muzejs laikā un telpā” par muzejrezervāta izveidi, attīstību un pamatprincipiem Turaidas pagasta magazīnā (vada Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, pētniecības un ekspozīciju nodaļas vadītāja Jolanta Dukaļska)
 2. Ekspozīciju izveides principi” Turaidas mūra pils ekspozīcijas, “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē” (vada TMR direktores vietniece Vija Stikāne, TMR galv. speciāliste Ieva Ose)
 3. “Muzeja krājuma darbības aktualitātes” Turaidas muzejrezervāta krājums, atklātie krājumi, (vada TMR galvenā krājuma glabātāja Līga Kreišmane, galv. speciāliste Aija Dzene)
 4. “Ēku-pieminekļu izpēte, restaurācija un saglabāšana” Turaidas muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja, Turaidas baznīca (vada TMR galv. speciāliste, mākslas vēsturniece Ina Līne)
 5. Kā uzrunāt apmeklētāju?” Turaidas baznīca, “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”, Turaidas mūra pils ekspozīcijas (vada TMR Apmeklētāju centra vadītāja Gunta Zaķīte)
 6. “Arheoloģiskā izpēte” Turaidas baznīca, “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”, Turaidas mūra pils ekspozīcijas (vada TMR galv. speciālists, arheologs Egīls Jemeļjanovs)
 7. “Nemateriālais kultūras mantojums un tā saglabāšanas iespējas muzeja darbībā, izglītojošās programmas muzejā” Dainu kalns, Turaidas Rozes piemiņas vieta, biolokācijas vietas Turaidā (vada TMR Izglītojošā darba un komunikācijas daļas vadītāja Anda Skuja, projektu vadītāja Arisa Pastuhova)
 8. “Muzeja telpiskās attīstības plānošana –  ēku restaurācija, atjaunošana  un apsaimniekošana, drošība;   kultūrvides plānošana un kopšana;  muzeja infrastruktūras uzturēšana (vada TMR direktores vietnieks Dainis Linmeijers, Pieminekļu nodaļas vadītājs Ivo Spila un Kultūrvides nodaļas vadītājs Aivars Irbe)     ​

Pārskata ekskursijas pa Turaida muzejrezervāta ekspozīcijām

9. Pārskata ekskursija pa Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijām (vada TMR galvenā speciāliste Ilga Korkliša)

10. Pārskata ekskursija pa Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijām (vada TMR galvenais speciālists Jānis Rudzītis)

11. Pārskata ekskursija pa Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijām (vada TMR galvenā speciāliste Ligita Beitiņa)

12. Pārskata ekskursija pa Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijām (vada TMR galvenais speciālists Edgars Ceske)

 14.00 – 15.00 – Pusdienas brīvā dabā

15.00 – 16.00 – Brīvais mikrofons un diskusija “Muzeju aktualitātes”

16.00 – 18.00 – Neformālas sarunas un sadziedāšanās pie ugunskura Dziesmu dārzā un brīvs ekspozīciju apmeklējums

INFORMĀCIJA Latvijas muzejiem:

 • Pieteikšanās līdz 10. maijam. Dalības maksa vienai personai 10.00 euro.
 • Maksa jāveic Latvijas Muzeju biedrības kontā SEB banka LV30UNLA0002400700407. Ja muzejam nepieciešams rēķins, lai apmaksātu dalības maksu, lūgums to norādīt pieteikumā (dalībnieku skaits un maksātāja rekvizīti)
 • Piesakoties norādīt, kurā ekskursijā (12.30 – 14.00) katra persona vēlas piedalīties (norādot ekskursija numuru!)
 • Aicinām piedalīties diskusijā “Muzeja aktualitātes” (15.00 – 16.00)
  (uzstāšanās ne ilgāk kā 3 min)! Būsim aktīvi un dalīsimies domās!
  Piesakiet savu runas tēmu pa e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv
 • Pieteikumu sūtīt gan Latvijas Muzeju biedrībai, gan Turaidas muzejrezervātam!
  E-adreses: muzeji@muzeji.lv un turaida.muzejs@apollo.lv

Visu dienu Turaidas muzejrezervāta teritorijā un ēkās apskatāmas vairāk nekā 35 ekspozīcijas.

PILĪ

 • Turaidas pils Galvenais sargtornis – bergfrīds
 • Turaidas pils Galvenā torņa skatu vietas informatīvā ekspozīcija
 • Turaidas pils būvvēsture (1214 – 1776)
 • Turaida Rīgas arhibīskapijas sastāvā (13. – 16. gs.)
 • Turaidas pils un novads (1566 – 1776)
 • Pils cietums
 • Pils sardze
 • Šaujamieroči
 • Lielā pusapaļā torņa vēsture
 • Pusapaļie torņi Vidzemes pilīs
 • Krāsns podiņi – senlaiku bilžu enciklopēdija
 • Turaidas pils senākie attēli
 • Torņveida dienvidu korpusa un pagraba vēsture
 • Siltgaisa krāsnis Turaidas pilī
 • Rīgas arhibīskapu darba telpa – 16. gs. interjers

MUIŽAS ĒKĀS

 • Turaidas muižas kalte
 • Turaidas muižas ratnīca (rati, kamanas un aizjūga piederumi)
 • Smēde (strādā kalējs)
 • Koks meistara rokās
 • Aušana Turaidas muižā 19. gs. otrajā pusē
 • Stāsts par Turaidas muižu
 • Latviskās pirts tradīcijas
 • Zivju pagrabs

 

TAUTASDZIESMU PARKĀ

 • 26 tēlnieka Induļa Rankas skulptūras par tautasdziesmu tēmu

 

DĀRZNIEKA MĀJĀ

 • Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē

 

BAZNĪCĀ

 • Turaidas baznīcas un draudzes vēsture
 • Interjera ekspozīcija “Turaidas baznīcas iekārta un priekšmeti”

 

BRĪVDABAS EKSPOZĪCIJAS

 • Turaidas mūra pils
 • Turaidas Baznīckalns un baznīca
 • Turaidas muižas saimnieciskais centrs
 • Turaidas muižas dīķsaimniecība
 • Muižās audzējamie ziedi un augi
 • Turaidas muižas Šveices māja
 • Turaidas pils apvedtaka – Jāņa Graudoņa taka
 • Lībiešu taka
 • Māras taka

 

 

 • Interjera ekspozīcija „Turaidas muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja”
 • Turaidas muižas pārvaldnieka vecās mājas izpēte un restaurācija
 • Kalpones Līzes istaba Turaidas muižas pārvaldnieka vecajā dzīvojamā mājā

 Izstādes:

 • Ceļā uz Latvijas valsti – Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamajā mājā
 • Turaidas muižas dārgums – Šveices māja – Turaidas magazīnas mājā
 • Turaida Indriķa hronikā – gar pils cvingeru
 • Māls – visa pirmsākums un pamats – zālienā aiz muižas pārvaldnieka jaunās dzīvojamās mājas
 • Turaidas pils vēsture Turaidas arheoloģiskās ekspedīcijas (1976 – 2000) zīmējumos – Turaidas pils pagalmā
 • Dziedošais Dainu kalns – pie Turaidas muižas pārvaldnieka jaunās dzīvojamās mājas
 • Izstāde “Gada balvas “Zelta puteklis 2015” pretendenti” – zālienā aiz muižas pārvaldnieka jaunās dzīvojamās mājas

Slīdrādes Turaidas muižas pārvaldnieka jaunās dzīvojamās mājas konferenču zālē:

 • Turaidas mūra pilij – 800
 • Dainu kalnam – 30
 • Turaidas muzejrezervāta piedāvājums
 • Turaidas muzejrezervāts gadalaikos
 • Muzeju gada balva “Zelta puteklis 2015”

Kontaktinformācija
Ieva Pētersone, Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja
Tālr. 29532069, e-pasts: muzeji@muzeji.lv
Anda Skuja, Turaidas muzejrezervāta Izglītojošā darba un komunikācijas daļas vadītāja
Tālr. 26572142, e-pasts: anda.skuja@turaida-muzejs.lv

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi