Turaidas
muzejrezervāts

Informācija par grozījumiem Turaidas muzejrezervāta publisko maksas pakalpojumu cenrādī


Ar 2016. gada 10. maiju stājas spēkā Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 1029 “Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – publisko maksas pakalpojumu cenrādis”.

Grozījumi paredz vairāku muzejrezervāta sniegto maksas pakalpojumu cenu noapaļošanu līdz tuvākajam pilnam skaitlim, kas nosaka, ka atsevišķās pakalpojumu grupās cenas par dažiem centiem samazinās, bet dažās palielinās.

Piemēram, pieaugušajiem vasaras sezonas biļetes cena palielinās par 0.02 euro, skolēniem par 0.01 euro. Ar visiem grozījumiem cenrādī var iepazīties: http://www.turaida-muzejs.lv/plano-apmeklejumu/cenas/

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts