Turaidas
muzejrezervāts

Turaidā norisinājusies Latvijas Muzeju diena


Aizvadītajā piektdienā, 27. maijā, Turaidas muzejrezervātā notika gadskārtējā Latvijas Muzeju diena, kuru organizē Latvijas Muzeju biedrība kādā no Latvijas muzejiem un kura pulcē muzeju nozares darbiniekus uz savas profesijas svētkiem. Šajā gadā Latvijas Muzeju dienā piedalījās 50 muzeji – vairāk nekā 540 muzejnieki, Kultūras ministrijas Muzeju nodaļa un īpašais viesis – Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis.

Spoži spīdot saulei, muzejnieki pulcējoties baudīja vasaras rītu skanot mūzikai, putnu dziesmām, iepazīstot izstādi “Latvijas Muzeju biedrības Gada balva “Zelta puteklis 2015” pretendenti un Turaidas muzejrezervāta ceļojošās izstādes, kas izvietotas brīvdabā.

Muzejnieku saimi sirsnīgi sveica Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, īpašu runu teica Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis. Ar KM Atzinības rakstiem, kurus pasniedza KM Muzeju nodaļas vadītājs Jānis Garjāns, ovācijām, sirsnīgiem sveicieniem un ziediem tika godināti Latvijas muzeju darbinieki, kuri nostrādājuši muzejos 25 darba gadus. Lai vēlreiz godināti - Ruta Akmentiņa, Dina Saltupa, Ilze Strautzele, Valda Mežbārde, Viktors Kuhaļskis, Ilze Ūsele, Velta Krūmiņa, Vēsma Ziedone, Dainis Bernhards, Anna Līpenīte, Līvija Zepa, Gunita Poldme, Roberts Kaniņš, Rita Kučāne, Inese Jakobi, Jurijs Surdeko, Inga Štrause-Patmanatane, Rita Bebre, Valdis Kļaviņš, Zita Sokolova.

Svētku svinīgajā daļā izskanēja daudz laba vēlējumi gan no Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētājas Ievas Pētersones, gan Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības pārstāves Agritas Ozolas, gan ICOM Latvijas NK sekretāres Gundegas Dreiblates, gan muzeju direktoriem.

Īpašs brīdis bija Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas “Zelta puteklis 2015” laureātu apbalvošana. Muzeju nozares Gada balva dibināta, lai sekmētu ilgtspējīgu un kvalitatīvu muzeju nozares attīstību Latvijā” un šogad tika pasniegta jau sesto gadu. Balvas pretendentu apzināšanas un pasniegšanas mērķis ir veicināt muzeju nozares attīstību un veidot muzeju darba pozitīvu publicitāti, uzsverot radīto produktu kvalitāti, radošumu, pieejamību un nozīmi sabiedrībai. Balvu “Zelta puteklis 2015” saņēma muzeji sekojošās nominācijās:

  • Gada ieguldījums nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā 2015 - Ludzas Novadpētniecības muzejs/ objekts „Rija”
  • Izglītojošs projekts muzejā 2015 - Latvijas Dabas muzejs - Izglītības pasākumu cikls „Dabas akadēmija”
  • Muzeja pieejamības projekts 2015 - Mākslas muzejs RĪGAS BRIŽA - Ģimenes ceļveži izstādēs
  • Inovācijas muzejā 2015 - Jūrmalas pilsētas muzejs - Multimediāla ekspozīcija „RAIŅA T ELPA. Plašums. Dziļums. Bezgalība”
  • Gada tematiskā izstāde 2015 - Latvijas Dabas muzejs – izstāde "Skat - logā skelets!"
  • Gada mākslas izstāde 2015 - Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs -  Jāzepa Pīgožņa balvas “Par labāko Latvijas ainavu glezniecībā” konkursa izstāde
  • Gada publikācija (monogrāfija, filma u.c.) 2015 - Latvijas Kara muzejs - “I pasaules kara atklātnes Latvijas Kara muzeja kolekcijā”
  • Gada ekspozīcija 2015 (muzejiem ar darbinieku skaitu līdz 10) - Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs - Ekspozīcija “Stacijas dzīve”
  • Gada ekspozīcija 2015 (muzejiem ar darbinieku skaitu no 11 līdz 50) - Tukuma muzejs - Ekspozīcija „Saldūdens zveja Pastariņa stāstos“
  • Mārketinga aktivitāte 2015 - Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) - ATVĒRTO DURVJU DIENAS LNMM

Atzinības rakstus saņēma 2015. gada brīvprātīgie  - dr. Linda Sosāre, Emma Ikstrums un Sergejs Tretjakovs.

Balva tika pasniegta sadarbībā ar VAS "Latvijas dzelzceļš", kurš visiem laureātiem bija sagatavojis arī īpašas dāvanu kartes. Balvu veidoja stikla māksliniece Ilze Dūdiņa.

Pēc apsveikumiem, muzikāliem sveicieniem no grupas “Bella trio” sākās īpašas profesionālās ekskursijas, kurās ikviens svētku dalībnieks varēja izvēlēties kādu tematisko ekskursiju pa Turaidas muzejrezervātu kopā ar muzejrezervāta darbiniekiem par tēmu, kas sasaucās ar paša amatu savā darbavietā. Kopā ar Turaidas muzejrezervāta (TMR) direktori Annu Jurkāni ekskursijā “Muzejs laikā un telpā” varēja uzzināt par muzejrezervāta izveidi, attīstību un pamatprincipiem, iepazīt topošo ekspozīciju Turaidas pagasta magazīnā un diskutēt par muzeja vadības principiem. TMR direktores vietniece Vija Stikāne un galvenā speciāliste Ieva Ose dalījās pieredzē par ekspozīciju izveides principiem, galvenā krājuma glabātāja Līga Kreišmane kopā ar krājuma darbiniekiem kolēģiem izrādīja krājumu, ēku-pieminekļu izpētes, restaurācijas un saglabāšanas metodes atklāja galvenā speciāliste Ina Līne. Par to, kā uzrunāt muzeja apmeklētāju, stāstīja TMR Apmeklētāju centra vadītāja Gunta Zaķīte un nemateriālā kultūras mantojuma un izglītojošā darba pieredzes noslēpumos dalījās Izglītojošā darba un komunikācijas daļas vadītāja Anda Skuja. TMR arheologs Egīls Jemeļjanovs akcentēja arheoloģiskās izpētes nozīmi un muzeja telpiskās attīstības plānošanas iecerēs dalījās TMR direktores vietnieks Dainis Linmeijers, Pieminekļu nodaļas vadītājs Ivo Spila un Kultūrvides nodaļas vadītājs Aivars Irbe. Notika intensīva dalīšanās pieredzē un Turaidas muzejrezervāta ekspozīciju iepazīšana.

Pēc ekskursijām muzeju kolēģi satikās atkal visi kopā, kur pusdienojot pārsprieda redzēto, saviesīgos pulciņos dalījās pārdomās par muzeju darbību un aktualitātēm un baudīja skaisto vasaras dienu krāšņajā Turaidas kultūrvidē. Svētki noslēdzās, aizdedzot ugunskuru un kopīgi vienojoties dziesmās par Gauju, jūru, skaisto dabu un Latviju.

Paldies visiem Latvijas muzeju darbiniekiem par dalību Muzeju dienā! Kopā mēs esam spēks!

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts