Turaidas
muzejrezervāts

2. jūlijā – Siguldas folkloras kopa SENLEJA Turaidā iedzied 35.dzimšanas dienu


Siguldas novada Kultūras centra folkloras kopa “Senleja” 2. jūlijā plkst.16.00 Turaidā Dainu kalnā aicina uz Godu dienu – Ziedu dienu, lai vasaras vidū izdziedātu savu 35. darbības gadu. Aicināti visi bijušie folkloras kopas dalībnieki, draugi un atbalstītāji un  ikviens, kam svarīgs tradicionālais kultūras mantojums un tīk siguldiešu skanīgās balsis un dzīvesprieks. Svētkos piedalīsies arī senlejiešu draugi – Lēdurgas “Putni”, Dobeles “Leimaņi”, Rīgas “Skandinieki” un Rīgas “Savieši”.

Siguldas folkloras kopas “Senleja” darbība ir cieši saistīta ne tikai ar Siguldu, bet arī ar Turaidu. Jau no pašiem grupas pirmsākumiem Turaidā popularizēti latviešu gadskārtu svētki un izdzīvoti ģimeņu godi, tautasdziesmas dziedātas gan citu valstu tūristiem, gan augstām amatpersonām, savā reizē skanējušas arī jaunāku laiku ziņģes, stāsti un vadītas dažādu tradicionālo prasmju meistardarbnīcas. Nomainoties folkloras kopas sastāvam, jaunie dalībnieki guvuši spēku un enerģiju tieši Turaidā – Gaujas lībiešu senajā dzīvesvietā, kuras enerģiju veido dabas un cilvēku radītais mantojums.

Folkloras kopa “Senleja” dibināta 1981. gada 7. janvārī kā Gaujas Nacionālā parka grupa. Tās  dibinātāja un ilggadēja vadītāja ir Aina Salmane (1937 – 2013), kura vairāk nekā 30 gadus vadīja folkloras kopu “Senleja”, pa šiem gadiem veicinot arī folkloras kustības attīstību Latvijā, iedzīvinot no 1985. gada folkloras svētkus Turaidā Dainu kalnā, ar savu pedagoga prasmi iedvesmojot ne tikai siguldiešus, bet arī daudzu citu folkloras kopu vadītājus. Šobrīd folkloras kopu vada Anda Skuja, Ainas Salmanes meita, kas folkloras kopā darbojusies jau no tās pastāvēšanas pirmās dienas. Folkloras kopai “Senleja” ir savi krustvecāki – Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne un bijušais Gaujas Nacionālā parka direktors Gunārs Skriba, kas gadu gaitā palīdzējuši gan ar padomu, gan materiālu atbalstu tautastērpu iegādē, telpu lietošanā mēģinājumu procesā un svētku reizēs, gan līdzējuši arī citos veidos. Krustvecāki “Senlejai” ir arī Rīgas folkloras draugu kopa “Skandinieki”, kuri vienmēr bijuši dziesmu mācītāji un labi draugi. Šobrīd jau daudzus gadus folkloras kopas “Senleja” mājas ir Siguldas novada Kultūras centrā un kopas dalībnieki sirsnīgi pateicās centra vadībai un Siguldas pašvaldībai par nodrošinājumu tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanai un kopas darbībai.

Jubilejas gadu senlejieši nodomājuši svinēt trejādi – gads uzsākts jau ar 35 danču pēcpusdienu Siguldā, 2. jūlijā vasaras pilnbriedā izskan Godu diena – Ziedu diena brīvdabā Turaidā un gada beigās plānots uzsākt trešā dziesmu diska “Senlejas dziesmu rota” ierakstus.

Pa šiem gadiem folkloras kopas “Senleja” darbībā piedalījušies daudzi siguldieši, kuri papildinājuši savas zināšanas par tradicionālo kultūru un veidojuši savu attieksmi, svinot gadskārtu svētkus, izzinot tradīcijas, apgūstot senās dziesmas, rotaļas un dančus, stiprinājuši patriotisma jūtas pret savu novadu un tautu un apzinājušies sevī latvietību. Paldies visiem vairāk nekā 90 bijušajiem un 30 esošajiem dalībniekiem par vajadzību izzināt folkloru, vēlmi dalīties zināšanās, mīlestību un dzīvesprieku!

Dziedāsim, sadancosim un parunāsim kopā svinot svētkus! Uz tikšanos Turaidā!

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts