Turaidas
muzejrezervāts


Jauna ekspozīcija par Latvijas vēsturi – Turaidas muzejrezervāta veltījums valsts 100gadei


Klaušinieku mājas vizualizācija

Klaušinieku mājas vizualizācija

Gatavošanās Latvijas valsts 100gades atzīmēšanai ir uzsākta – top filmas, mākslas darbi, pasākumi.  Turaidas muzejrezervāta veltījums Latvijas valstij tās jubilejā būs vēstures stāsts restaurētā un atjaunotā ēkā, kas papildinās Turaidas muzejrezervāta vēstījumu par Latvijas vēsturi.

Jaunā ekspozīcija „Garīgā atmoda un pilsoniskā apziņa 19. gadsimtā, tās nozīme  20. gadsimta sākumā”  tiek veidota kā mūsdienīgs stāsts par norisēm un procesiem, kas bija pamatā Latvijas valsts izveidei 1918. gadā. Tās satura izstrāde balstās uz muzejā ilgstoši pētītām vēstures tēmām „Klaušinieks, saimnieks, pilsonis” un “Turaidas muiža – 300 gadi Latvijas vēsturē.” Ekspozīcijas hronoloģisko rāmi veido dzimtbūšanas atcelšana Vidzemē 1819.gadā un Latvijas republikas Agrārreformas likums 1920.gadā, aptverot būtiskākos tautas dzīves aspektus Vidzemes laukos Latvijas un Eiropas vēstures kontekstā.

Sociālā un tehniskā modernizācija 19. gadsimtā radīja priekšnoteikumus latviešu tautas izaugsmei no zemnieku sabiedrības līdz kultūras nācijai. Mūsdienās savas tautas identitātes stiprināšanai ir svarīgi izprast, kā veidojās nacionālā kultūra, literārā valoda, vispārējā izglītība latviešu valodā, kāda loma vēstures procesu virzīšanā bija izglītotajiem jaunlatviešiem un vācbaltu mācītājiem, pagasta valžu locekļiem un saimniekiem, kuri izpirka savas mājas “par dzimtu”. Vienlīdz nozīmīgi ir apzināties demokrātijas plusus un mīnusus, cilvēku iespējas ietekmēt savas un līdzpilsoņu dzīves virzību – to dažkārt ļoti uzskatāmi var redzēt salīdzinājumā ar 19. gadsimtu, kad bija ļoti daudz ierobežojumu. Pilsoniskās apziņas attīstība pagastu pašpārvaldēs, biedrībās un lauksaimnieku kooperācijā, 20. gadsimta sākuma politiskās partijās un kustībās bija nozīmīga, lai latvieši no dažādām Krievijas impērijas guberņām būtu gatavi savai valstij 1918. gadā.

Par mūsu tautas un valsts idejas vēsturi stāstīsim 4 valodās (latviešu, angļu, krievu, vācu), lai tā būtu saprotama gan Latvijas iedzīvotājiem, gan ārzemju apmeklētājiem. Tajā iecerēts izvietot atraktīvus izzinošus palīglīdzekļus vēstures apguvei (digitālas programmas, video un audio piedāvājumu), kas rosinātu interesi dažāda gadagājuma cilvēkiem, arī bērniem. Vienlaikus ar ekspozīciju top izglītojoša programma, kas būs noderīga vēstures skolotājiem un skolēniem, apgūstot Latvijas vēsturi.

Ekspozīcija tiks iekārtota restaurētajā un atjaunotajā ēkā – Turaidas muižas Klaušinieku mājā, kuras kopējā platība 387,9 m2, savukārt ekspozīcijas platība – ap 270m2.  Ēkas restaurēšanu un atjaunošanu pēc arhitektes Ināras Caunītes projekta veiks VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, paredzot provizoriski kapitālieguldījumus 542 483,88 EUR apmērā un kapitālieguldījumu atlīdzināšanu no muzeja puses 10 gadu laikā. Klaušinieku māja ar kleķa sienām un salmu jumtu ir vienaudze vairākām ēkām Turaidas muižas centrā. Pašlaik vien attēlos apskatāms greznais muižas krogs “Šveices māja”, savukārt Turaidas muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja un pagasta magazīna pēdējos gados ir restaurētas un sniedz apmeklētājiem lielu vizuālu baudījumu un informāciju par muižas dzīvi. Līdz ar Klaušinieku mājas atjaunošanu un ekspozīcijas izveidi mūsu stāsts kļūs bagātāks, parādot Latvijas vēsturi visā tās daudzveidībā. Plānots, ka Klaušinieku mājas restaurācija saskaņā ar priekšlīgumu starp Turaidas muzejrezervātu un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” sāksies 2016.gada 25.janvārī  un turpināsies līdz 2018.gada pavasarim.

 Vija Stikāne,
direktores vietniece zinātniskajā darbā

 

        Latvijai 100