Turaidas
muzejrezervāts

Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības vasaras izbraukuma sanāksme Turaidā


Sestdien. 4. jūnijā, Turaidas muzejrezervātā notika Latvijas Dabas un Pieminekļu aizsardzības biedrības (LDPAB) vasaras izbraukuma gadskārtējā sanāksme.

Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, kas ir LDPAB ilggadēja biedre, iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar jaunākajām izstādēm par Turaidas muzejrezervāta attīstību laikā un telpā un Šveices māju pagasta magazīnā, izstādi “Ceļā uz Latvijas valsti” un muzejrezervāta nākotnes attīstības projektiem. Biedrības priekšsēdētājs, LZA prezidents Ojārs Spārītis informēja par biedrības aktualitātēm un kopējās diskusijās tika apspriestas biedrības aktivitātes novados.

Latvijas Dabas un Pieminekļu aizsardzības biedrības mērķi ir iesaistīt praktiskos dabas un kultūrvides aizsardzības pasākumos, dabas un kultūras pieminekļu izzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā gan fiziskas, gan juridiskas personas; veicināt Latvijas dabas un kultūrvides objektīvu izvērtēšanu, dabas un kultūras pieminekļu izpēti, sabiedrības ekoloģisko un kultūrvēsturisko izglītošanu.

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts