Turaidas
muzejrezervāts

Vasaras saulgrieži Turaidā nosvinēti. Līgo!


Jau desmito reizi Turaidā Jāņkalnā 21.jūnija vakarā līdz pat rīta gaismai tika svinēti vasaras saulgrieži, kuros arī šogad piedalījās kupls jāņabērnu pulks. Spītējot lietum, skanīgi līgoja folkloras kopas no visiem Latvijas novadiem, zinšu zinātāji dalījās padomos gan par pirts, gan tējas zāļu noslēpumiem, gan tika veikti uguns un saules rituāli un kopīgi lielā skaitā sagaidīts rīts un saules lēkts.

Jāņa sētā tik dzirkstoši visi sadziedājās un aplīgoja Jāņa tēvu un Jāņa māti – Siguldas novada Domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu un Turaidas muzejrezervāta direktori Annu Jurkāni, ka gaiss viss vibrēja no pilnbrieda enerģijas un pāri plūstošā prieka. Uguns aizdegšanas rituālā tika daudzināti latviskās dzīvesziņas tikumi – prieks, darba tikums, taisna dzīvošana, viedums, patstāvība, devība, saderība un daiļums, ko ieskandināja un ugunskuros iededza folkloras kopas Saldus “Medainis”, Ozolmuižas “Ūzuleņi”, Jērcēnu “Mežābele”, Ķoņu “Dzīne”, Ceraukstes “Laukam pāri”, Jaunalaicenes “Putnis”, Lubānas un Daugmales folkloras kopas. Tika daudzināta saule, daba, teikta pateicība un vairots spēks un labvēlība. Nakts tumsā daudzi jāņabērni kopā ar Rīgas Danču klubu Dziesmu dārzā dejoja tradicionālos dančus, bet arī kupls skaits Jāņkalnā ieklausījās Ineses Kozuliņas mierpilnajā dziedāšanā un piedalījās dainu meditācijā. Svētkos ikviens sajuta saikni ar dabu, guva veldzi gan fiziski, gan garīgi un izjuta īsākās nakts burvību.

Pašā tumšākajā nakts brīdī tika laists ugunsrats, kas simboliski palīdzēja saulītei ātrāk atkal kāpt debesu kalnā. Šogad tas ripoja tik slaidi un meta trejādus lokus, kas apliecina, ka nākošais gads būs izdevies, ražīgs un bagāts.

Paldies visiem, kas līdzēja svētku piepildījumā – nodibinājumam „Māras loks” un personīgi Agnijai Saprovskai, Ramantam Jansonam, Darim Jansonam, Ingrīdai Bretšneiderei, 17 Latvijas folkloras kopām: Rīgas „Silavoti”, Rīgas „Budēļi”, Rīgas Danču klubs, Ceraukstes „Laukam pāri”, Ozolmuižas „Ūzuleņi”, Ķoņu  „Dzīne”, Siguldas „Senleja”, Jaunlaicenes “Putnis”, Kauguru “Skance”, Lubānas folkloras kopa, Valkas “Nāburgi”, Bulduru “Mare”, Jērcēnu “Mežābele”, Ropažu “Oglīte”, Ogres Danču klubs, Daugmales folkloras kopa, Saldus “Medainis”. Visiem tradīciju pārzinātājiem – Zeltītei Kavierei, Kaijai Brisonei, Indra Čeksterei un Margitai Porietei, Jānim Rokjānam, Mārim Bražem, Eduardam un Audaram Klintīm. Pateicība Siguldas novada Domei par finansiālo atbalstu un sadarbību. Milzīgs paldies sponsoriem – SIA “Rankas piens”, maiznīcai “Flora” un SIA “Valmiermuiža”.

Līgo! Lai top!

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi