Turaidas
muzejrezervāts

DSC09089

Turaidas muižas staļļa-kūts-laidara ēku kompleksa restaurācijas pirmsprojekta meta apspriešana


Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta darbības un attīstības stratēģijā 2014.-2023. gadam iekļautajā Vīzijā – 2023 ir plānots sabiedrības interesēs saglabāts un uzturēts Turaidas vēsturiskais centrs ar tam raksturīgo dabas, kultūrvēsturisko vidi, pieminekļiem, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu. Vīzijas -2023 vienā no punktiem paredzēts rekonstruēt kūts-staļļa kompleksu kā multifunkcionālu muzejrezervāta administrācijas un apmeklētāju apkalpošanas centru ar iekšējo pagalmu un nodalītu muižas ēkas iepriekšējo funkciju.

Šajā gadā ir uzsākts darbs pie šīs ieceres, pasūtot pirmsprojekta metu SIA “Linia” speciālistiem. Šī gada 25. augustā Turaidas muzejrezervātā notika Turaidas muižas staļļa-kūts-laidara ēku kompleksa restaurācijas/atjaunošanas un piegulošās teritorijas labiekārtošanas pirmsprojekta meta apspriešana, kurā savu ideju prezentēja pirmsprojekta vadītājs Arvīds Līkops un viņa kolēģis Kristaps Blaubergs. Turaidas muzejrezervāta vadība un speciālisti, iepazīstoties ar priekšlikumu, pauda savu viedokli, analizējot to no dažādiem aspektiem – apmeklētāju apkalpošanas kvalitātes, vēsturiskās izpētes, tehniskā nodrošinājuma, ergonomikas u.c. aspektiem, veidojot spraigu diskusiju. Sarunu gaitā tika precizēti jauni uzdevumi arhitektiem un muižas staļļa-kūts-laidara restaurācijas/atjaunošanas ieceres izstrādes process turpinās.

    Aktuāli, Jaunumi