Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzejrezervāts saņem Eiropas nozīmes balvu par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu


Šogad Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts piedalījās Eiropas nozīmes konkursā “Ilgtspējīgs kultūras tūrisma galamērķis 2016″, kuru organizēja Eiropas kultūras tūrisma tīkls (ECTN – European Cultural Tourism Network). Konkursa vienojošā tēma bija tūrisms un nemateriālais kultūras mantojums. Konkursā piedalījās 23 kandidāti no 9 Eiropas valstīm – Grieķijas, Gruzijas, Itālijas, Kipras, Latvijas, Portugāles, Rumānijas, Serbijas un Spānijas.

Portugālē, Gimeraešas pilsētā, 23. septembrī 9. Starptautiskās Eiropas kultūras tūrisma konferences “Nemateriālais mantojums: nesalīdzināms ieguvums ilgtspējīga un atbildīga tūrisma attīstībā” ietvaros Turaidas muzejrezervāts saņēma galveno balvu  “Ilgtspējīgs kultūras tūrisma galamērķis 2016” par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Otrā vieta tika piešķirta Tessaloniku modernās mākslas biennālei (Grieķija) un trešā – projektam Tradicionālā katalāņu virtuve Tossa de Mai reģionā Katalonijā (Spānija).

ECTN ir starptautiska asociācija, kas dibināta 2009. gadā Briselē. Tā ir Eiropas sadarbības platforma kultūras tūrisma attīstībā un popularizēšanā. ECTN aktīvi darbojas ES projektu ietvaros, iesaistot partnerus, iepazīstinot ar labās prakses piemēriem un nodrošinot jaunas iespējas sadarbībai. ECTN ir pārstāvētas – Albānija, Bulgārija, Grieķija, Gruzija, Horvātija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Melnkalne, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Spānija un Zviedrija (Gotlande). Asociācijā piedalās gan atsevišķas institūcijas, gan reģionālās apvienības, universitātes, pētnieciskie institūti, gan nevalstiskas organizācijas. Kā biedrs no Latvijas ECTN jau vairākus gadus darbojas Vidzemes Tūrisma asociācija, kuras sastāvā ir arī Turaidas muzejrezervāts.

Konkursa pieteikuma pamatojumā Turaidas muzejrezervāts akcentēja veikumu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā vairāk nekā 35 gadu garumā: latviešu tautasdziesmu un tradicionālās kultūras popularizēšanu Dainu kalnā; latviešu gadskārtu svētku, īpaši vasaras saulgriežu organizēšanu, latvisko tradīciju, ieražu un rituālu veicināšanu; starptautiskā folkloras festivāla “BALTICA” norišu vietas nodrošināšanu; leģendas par Turaidas Rozi popularizēšanu, kāzu godu tradīciju uzturēšanu; sadarbībā ar kalēju sena amata prasmju demonstrēšanu.

Balva akcentē Eiropas tūrisma nozares cieņpilno attieksmi pret nemateriālo kultūras mantojumu, idejām, prasmēm un vērtībām, kas veidojušās gadsimtu gaitā. Mūsu kultūras mantojums ir vairāk nekā atmiņas par mūsu pagātni, tā ir atslēga uz mūsu nākotni. Eiropas Komisija ir pasludinājusi 2018. gadu par Eiropas kultūras mantojuma gadu (2018 as the European Year of Cultural Heritage (EYCH)). Eiropas kultūras mantojuma gadā vēl lielāka uzmanība tiks pievērsta iespējai vairot kultūras mantojuma sociālo un ekonomisko nozīmi un popularizēt Eiropas izcilību šajā jomā.

Turaidas muzejrezervāts izsaka pateicību visiem sadarbības partneriem nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā – nodibinājumam “Māras loks” un personīgi Agnijai Saprovskai, Latvijas folkloras kopām, īpaši Siguldas folkloras kopai “Senleja”, Latvijas Nacionālajam kultūras centram, Latvijas Folkloras biedrībai, Siguldas novada Domei un kalējam Andrim Ščeglovam.

    Aktuāli, Jaunumi