Turaidas
muzejrezervāts

e-ieluugums_konference_ZP

11. novembrī – Turaidas muzejrezervāts aicina uz gadskārtējo konferenci


Turaidas muzejrezervāts 2016.gada 11. novembrī plkst. 10.00 muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamajā mājā aicina uz gadskārtējo zinātniski praktisko konferenci, lai informētu sabiedrību par aktualitātēm kultūras mantojuma izpētē un saglabāšanā, kā arī diskutētu par vispārcilvēciskajām vērtībām un Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu. Īpaši tiks akcentēts nemateriālais kultūras mantojums.

Latvijas Republikas Saeima 2016. gada septembrī atbalstīja Nemateriālā kultūras mantojuma likumprojektu, kurā nemateriālais kultūras mantojums definēts kā Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, kas atspoguļo Latvijas kultūras tradīcijas un ir no paaudzes paaudzē pārmantotas, apkārtējās vides noteiktas, mijiedarbībā ar vēsturi, dabu un radošo darbību izstrādājušās zināšanas, prasmes, vērtības un rīcības modeļi.

Šogad Turaidas muzejrezervāta konferencē, kas notiek Lāčplēša dienā, godināsim gan Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus, gan mūsdienu un pagātnes vērtības, ideālus, varonību, radošumu, vēlmi veidot harmonisku vidi un spēju nesavtīgi strādāt sabiedrības labā. Turaidas muzejrezervāta konferences referents vēstures zinātņu doktors, profesors Harijs Tumans raksta: “Kultūra mirst tad, kad mirst tās ideāls, kad tas vairs nesaista un neiedvesmo cilvēkus. Kad ideāli ir miruši, vairs nav arī ideju, labākajā gadījumā tad ir iespējama tikai vecā mantojuma patērēšana un apkopošana, bet sliktākajā gadījumā – apsmiešana un rotaļīga apspēlēšana postmoderna diskursa ietvaros”.

Aicinām uz konferenci, lai domātu par pagātni, tagadni un nākotni!

 KONFERENCES PROGRAMMA

 9. 30 – 10.00 – Reģistrācija, iepazīšanās ar izstādēm “Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā” un „Ceļā uz Latvijas valsti”, grāmatu galds – Turaidas muzejrezervāta jaunākie izdevumi

10.00 – 10.15 – Konferences atklāšana

10.15. – 11.00 –  Sabiedrības vērtības un to transformācija Senajā Grieķijā
Harijs Tumans, LU Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors

11.00 – 11.30 –  Nemateriālais kultūras mantojums – Muzejs: Atmiņa, Vērtības
Anna Jurkāne, Turaidas muzejrezervāta direktore

11.30 – 11.55 –    Varonības problemātika saistībā ar Latvijas 100gadei veltīto ekspozīciju “Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”
Edgars Ceske, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

11.55 – 12.20 –   Rīgas arhibīskaps un viņa bruņinieki: attiecības un lomas zemes pārvaldē
Vija Stikāne, Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece zinātniskajā darbā

12.20 – 13.00 – Kafijas pauze

13.00 – 13.25 –   Arheoloģiskie izrakumi Jelgavkalnā, Baznīckalna ģeotelpiskā izpēte
Egīls Jemeļjanovs, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

13.25 – 13.50 –   Turaidas mūra pils pagalma ziemeļaustrumu korpusa (palasa) fasāžu restaurācija 2016. gadā
Arturs Lapiņš, arhitekts, SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”

13.50 – 14.15 –   Akmens metamās ierīces Livonijā 13.-14. gadsimtā
Jānis Rudzītis, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

14.15 – 14.40 –   Fotogrāfs Mārtiņš Buclers – siguldietis
Līga Kreišmane, Turaidas muzejrezervāta galvenā krājuma glabātāja

14.45 – 15.00 Konferences noslēgums un Lēdurgas kultūras nama bērnu vokālās grupas “Kastanīši” muzikāls sveiciens

 Dalība konferencē bez maksas.
Sīkāka informācija pa tālr. 26572142 vai e-pastu: turaida-muzejs.lv

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi