Turaidas
muzejrezervāts

Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis


Topošajā Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijā, kas būs veltījums Latvijas valstij tās 100gadē, galvenās tēmas un ekspozīcijas daļas ir “Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”. Izejot caur atjaunotās Turaidas muižas Klaušinieku mājas trīs galvenajām sadaļām, apmeklētājiem atklāsies norises un procesi, kas bija pamatā mūsu valsts izveidei 1918. gadā. Ekspozīcija rosinās domāt par pamatu, uz kura stāvam šodien: kas ir valsts, tradīcijas, dzīves izpratne, kur sakņojas tautas gara spēks un skaistuma izjūta.

Dizainam un spēcīgai multimediju koncepcijai ir ļoti liela nozīme muzeja ekspozīcijas satura atklāšanā, lai mūsdienīgs stāsts par vēsturi būtu interesants dažādām auditorijām.

Šogad tika izsludināts atklāts Turaidas muzejrezervāta konkurss uz dizaina meta izstrādi pastāvīgai ekspozīcijai “Garīgā atmoda un pilsoniskā apziņa 19. gadsimtā, tās nozīme Latvijas valsts izveidē 20. gadsimta sākumā” jeb “Kā tapa Latvijas valsts”, kurā uzvarēja SIA “Mezters”. Dizaina izstrāde finansiāli atbalstīta LR Kultūras ministrijas muzeju atbalsta programmā, kas iekļauta valsts budžeta programmā “Kultūras mantojums”, izstrādes termiņš – 2016 .gada 23. decembris.

Dizaina metu konkursa vērtēšana 2016.gada 3. augustā. Konkursa komisijas vadītāja – Anna Jurkāne, komisijas locekļi Ināra Caunīte, Jānis Garjāns, Dainis Linmeijers, Ģirts Boronovskis, Edgars Ceske, Vija Stikāne, eksperti Ina Līne un Uģis Niedre, sekretāre Ilze Kisila.

Dizaina metu konkursa vērtēšana 2016.gada 3. augustā. Konkursa komisijas vadītāja – Anna Jurkāne, komisijas locekļi Ināra Caunīte, Jānis Garjāns, Dainis Linmeijers, Ģirts Boronovskis, Edgars Ceske, Vija Stikāne, eksperti Ina Līne un Uģis Niedre, sekretāre Ilze Kisila.

Pēc intensīva darba un domu apmaiņas darba grupā noslēdzies viens posms kopējā sadarbībā starp Turaidas muzejrezervātu un SIA “Mezters”. Dizaina un multimediju koncepcijā jeb ekspozīcijas pamatnostādnēs ir aptverta visa iecerētās ekspozīcijas platība – ap 270 m2, un tajā ir iekļauti 36 objekti – stendi, multimediju stendi, tematiski interaktīvi objekti, video zāle, aptverot dažādas tēmas par 19. gadsimta – 20.gadsimta. sākuma vēsturi, kas detalizēti izstrādātas Turaidas muzejrezervāta pētnieku sastādītajā ekspozīcijas plānā. Dizaina un multimediju koncepcijā ir izkristalizējušie veidi, kā atraktīvi parādīt zemnieku brīvlaišanu Vidzemē 1819. gadā, izglītota vidusslāņa veidošanos 19. gadsimta otrajā pusē, tautas likteni Pirmā pasaules kara laikā, kā arī daudzas citas tēmas, akcentējot galveno ekspozīcijas ideju – daudzpusīgi un emocionāli iespaidīgā veidā pavēstīt par Latvijas valsts izveidošanās priekšnoteikumiem 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā, vairojot sabiedrības izpratni un interesi par savas zemes vēstures notikumiem un likumsakarībām.

Ekspozīcijas hronoloģisko rāmi veido dzimtbūšanas atcelšana Vidzemē 1819. gadā un Latvijas Republikas Agrārreformas likums 1920. gadā, aptverot būtiskākos tautas dzīves aspektus Vidzemes laukos Latvijas un Eiropas vēstures kontekstā. Ekspozīcijas idejas autore ir muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, zinātniskais koncepcijas autors – muzejrezervāta galvenais speciālists Edgars Ceske.

Dizaina un multimediju koncepcijas izstrāde ir solis uz pastāvīgu ekspozīciju, kas no 2018. gada otrās puses būs pieejama apmeklētājiem vismaz 10 gadus ar informāciju 4 valodās (latviešu, angļu, krievu, vācu).

Vija Stikāne Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece zinātniskajā darbā
    Aktuāli, Jaunumi, Latvijai 100  

Turaidas muzejrezervāts