Turaidas
muzejrezervāts

IMG_1100_SAM

Notiek zivju pagraba jumta atjaunošana


Turaidas muzejrezervāta viens no stratēģiskiem mērķiem ir saglabāt, uzturēt un restaurēt Turaidas vēsturiskā centra ēkas-pieminekļus, dabu un kultūrvidi, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu.

Katru gadu, sekojot ēku-pieminekļu tehniskajam stāvoklim, tiek veikti atjaunošanas darbi, lai saglabātu ēkas nākamajām paaudzēm. Šajā rudenī sadarbībā ar SIA “Balga” tika apsekots Turaidas muižas zivju pagraba jumts. Procesa gaitā konstatēti apjomīgi jumta seguma bojājumi: jumta skaidas bija trupes un laika zoba saēstas, daudzviet skaidu segumā atklāti nelieli caurumi, atsevišķas spāres bija ielūzušas. Jumta korē starp jumta plaknēm skaidu zuduma dēļ bija atvērums visā jumta garumā. Nokrišņi caur jumtu iekļuva ēkā un bojāja muzeja krājuma ekspozīcijas priekšmetus.

Lai novērstu zivju pagraba jumta bojājumus, tika nomainīts nolietotais jumta segums, latojums un bojātās spāres. Darbu turpinājumā tiek ieklātas jaunas apses koka jumta skaidas. Paralēli jumta seguma maiņas darbiem ēkas galos tika remontēts dolumītakmens mūris un pa perimetru pazemināts grunts līmenis, lai novērstu augsnes saskaršanos ar jumtu.

Zivju pagraba ēkas precīzs celtniecības laiks nav zināms. Iespējams, ka tā būvēta 19. gadsimta beigās, kad Šveices mājas ziemeļu pusē piebūvēts gals no kaļķakmeņiem un ķieģeļiem, kas pēc būvniecības rakstura un izmantotā materiāla ir bijis līdzīgs zivju pagrabam. 20. gadsimta sākumā, attīstoties zivsaimniecībai, ēka tikusi pielāgota dzīvu zivju glabāšanai, izbūvējot tajā baseinus. 1991. gadā ēkai remontēta jumta koka konstrukcija un nomainīts koka skaidu segums. 1998. gadā rekonstruēti baseini zivju turēšanai. 1999. gadā muzejrezervāts ēkā iekārto ekspozīciju „Zivju pagrabs”, kurā var aplūkot caurteces baseinus, dzīvas zivis, kā arī rīkus zivju šķirošanai un pārvietošanai. Vasaras sezonā zivju pagrabā apskatāma ekspozīcija  „Zveja un zvejas rīki Turaidas apkārtnes upēs un ezeros”.

    Aktuāli, Jaunumi